Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Elektroniczne wydawanie towarów z odprawy celnej [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kanadyjska Agencja Służb Granicznych (CBSA) wdrożyła różne systemy wymiany danych elektronicznych (EDI), które umożliwiają importerom i brokerom dostarczanie, zachowywanie, udostępnianie i fakturowanie danych elektronicznych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Incoterms® [Dostępne dla zweryfikowanych]

Obowiązki sprzedawców i nabywców w zakresie dostawy towarów w ramach międzynarodowych umów sprzedaży są często określane na podstawie tzw. Incoterms®, czyli Międzynarodowych Reguł Handlu, opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (International Chamber of Commerce, ICC). Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Kontrola eksportowa [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oprócz zapisów obowiązujących w kraju przywozu, międzynarodowy przepływ towarów i usług może wiązać się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Leki, wyroby medyczne i inne produkty zdrowotne [Dostępne dla zweryfikowanych]

Zakłady produkujące leki muszą posiadać zezwolenie na wytwarzanie, pakowanie lub znakowanie, import, dystrybucję, sprzedaż hurtową oraz testowanie takich towarów. Dokument taki wydaje Health Canada, czyli kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Magazynowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Towary przywożone na terytorium celne Kanady oraz opuszczające je mogą być składowane w składzie celnym w każdym magazynie zatwierdzonym przez organy celne, gdzie składowanie odbywa się pod nadzorem celnym. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Metody wydawania towarów z odprawy celnej [Dostępne dla zweryfikowanych]

Importerzy mają do dyspozycji trzy metody wydawania towarów z odprawy celnej w Kanadzie. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Program „Partners in Protection” [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kanadyjska Agencja Służb Granicznych (CBSA) wdrożyła program „Partners in Protection” (PIP), który ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na granicy w odniesieniu do sieci handlowych, walki z terroryzmem i przemytu. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Normy i standardy [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przepisy regulujące normy i standardy w Kanadzie są dosyć skomplikowane, ponieważ nie obejmują wyłącznie norm krajowych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Umowa o wzajemnym uznawaniu [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kwestie dotyczące wielu produktów i branż reguluje umowa o wzajemnym uznawaniu (Mutual Recognition Agreement - MRA) pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Ograniczenia w imporcie towarów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Do Kanady nie można sprowadzać np. towarów uważanych za obsceniczne czy obrazoburcze, zdewaluowanej lub sfałszowanej waluty, a także szczególnych gatunków ptaków i piór. Zakaz importu dotyczy też towarów produkowanych przez więźniów. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Opakowania z drewna [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przesyłki zawierające opakowania drewniane mogą podlegać inspekcji Kanadyjskiej Agencji Kontroli Żywności, która sprawdza, czy spełniają one wymogi. Importerzy muszą ponieść wszelkie koszty takiej inspekcji. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Preferencyjne traktowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kanada zawarła umowę wielostronną o wolnym handlu z Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi (Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu — NAFTA) oraz dwustronne porozumienia o wolnym handlu z wieloma krajami - m.in. z Chile, Kolumbią, Kostaryką i Izraelem. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Program wyprzedzającej informacji handlowej [Dostępne dla zweryfikowanych]

Program wyprzedzającej informacji handlowej (ACI) wymaga od importerów przedkładania władzom celnym Kanady elektronicznej informacji wyprzedzającej przybycie towaru. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz artykułów spożywczych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności (CFIA) jest centralnym organem zarządzającym ogólnymi wymaganiami dotyczącymi artykułów spożywczych, np. w odniesieniu do ich bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów związanych z handlem. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz broni palnej i materiałów wybuchowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz materiałów wybuchowych wymaga zezwolenia Wydziału Materiałów Wybuchowych Kanadyjskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz diamentów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kanada przestrzega zasad systemu certyfikacji Procesu Kimberley (KPCS). W odniesieniu do przywozu surowca diamentowego, certyfikat Procesu Kimberley należy przedłożyć władzom celnym w urzędzie celnym wprowadzenia. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz dzikich gatunków i produktów z dzikich zwierząt [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przesyłki dzikich gatunków i produktów z dzikich zwierząt wymienionych w Załączniku I do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) wymagają zgody na import wydanej przez Kanadyjskie Ministerstwo Środowiska. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz odpadów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Zamiar przewozu odpadów niebezpiecznych przez kanadyjską granicę należy zgłosić Wydziałowi Przemieszczania Transgranicznego Kanadyjskiego Ministerstwa Środowiska. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kanada nie ratyfikowała Protokołu kartageńskiego. Kraje niebędące stroną tego Protokołu mogą jednak wdrożyć środki dotyczące przywozu, wprowadzania na rynek i wykorzystywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Kanada, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz pestycydów, nawozów i pasz [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz pestycydów wymaga ich zarejestrowania w Agencji regulacyjnej ds. zarządzania ochroną przed szkodnikami przy kanadyjskim Ministerstwie Zdrowia. Dodał : Dorota Kazimierczak | 04.03.2015 Kanada, premium

Poprzednia
z 2