Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOgólna charakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju kanadyjskich stosunków gospodarczych w 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-03-15 02:07:27
handel zagraniczny, kanada

W roku 2015 łączne obroty handlu zagranicznego Kanady nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2014 i osiągnęły wartość 1,057.07 mld CAD (wzrost o 2,04%) w tym: kanadyjski eksport – 521,9 mld CAD, a import – 535,41 mld CAD). Ujemne saldo handlu zagranicznego wyniosło 13,23 mld CAD.

Rok

Eksport Kanady *)
(mln CAD)

Import Kanady
(mln CAD)

Saldo handlu zagranicznego Kanady
(mln CAD)

Obroty handlu zagranicznego Kanady
(mln CAD)

Dynamika obrotów
(zmiana % w stosunku do roku ubiegłego)

2006

440 365,08

397 043,80

43 321,27

837 408,88

2,47%

2007

450 320,82

407 301,08

43 019,74

857 621,90

2,41%

2008

483 488,16

433 999,07

49 489,09

917 487,23

6,98%

2009

359 753,56

365 359,38

-5 605,82

725 112,94

-20,97%

2010

398 857,01

403 701,34

-4 844,33

802 558,34

10,68%

2011

447 501,59

446 442,03

1 059,56

893 943,62

11,39%

2012

454 795,82

462 028,71

-7 232,88

916 824,53

2,56%

2013

471 427,98

474 974,30

-3 546,32

946,402,29

3,23%

2014

524 494,87

511 409,28

13 085,59

1 035 904,15

9,46%

2015

521 922,11

535 156,22

-13 234,11

1 057 078,34

2,04%

*) Dane obejmują kanadyjski re-eksport

wykres I

Głównymi dostawcami do Kanady w 2015 roku były następujące kraje (dane w mln dolarów kanadyjskich):

IMPORT DO KANADY

I-XII 2014

I-XII 2015

Zmiana (%)

USA

278,43

284,94

2,3%

CHINY

58,66

65,60

11,8%

MEKSYK

28,83

31,15

8,0%

NIEMCY

15,96

17,32

8,5%

JAPONIA

13,32

14,76

10,8%

WIELKA BRYTANIA

9,20

9,15

- 0,6%

KOREA PŁD.

7,24

7,87

8,7%

WŁOCHY

6,42

7,37

14,8%

FRANCJA

5,95

6,80

14,4%

TAJWAN

4,62

5,45

17,9%

RAZEM

428,66

450,45

5,1%

POZOSTAŁE KRAJE

83,41

84,69

1,5%

RAZEM (WSZYSTKIE KRAJE)

512,08

535,15

4,5%

Źródło: Statistics Canada

 

Nadal ponad połowa, a dokładnie 53,24% towarów dostarczanych w roku 2015 do Kanady pochodziło z USA (w roku 2014 – 54,34%, a w 2013 – 52,10%). Drugie w kolejności były Chiny – 12,26% ogółu kanadyjskiego importu (rok wcześniej – 11,09%, a w 2013 r. - 10,98%), zaś na kolejnych miejscach znalazły się: Meksyk (5,82%), Niemcy (3,24%), Japonia (2,76%), Wielka Brytania (1,71%), Korea Południowa (1,47%), Włochy (1,38%) i Francja (1,27). Udziały pozostałych krajów w imporcie do Kanady nie przekraczały 1% wartości dostaw.

Do głównych odbiorców towarów kanadyjskich w roku 2015 (kanadyjski eksport, z uwzględnieniem re-eksportu, dane w mln CAD) należały:

 

EKSPORT KANADY

I-XII 2014

I-XII 2015

Zmiana (%)

USA

403,11

400,30

-0,7%

CHINY

19,33

20,21

4,5%

WIELKA BRYTANIA

15,22

15,95

4,8%

JAPONIA

10,73

9,75

-9,2%

MEKSYK

5,55

6,57

18,3%

INDIE

3,22

4,28

32,9%

KOREA PŁD.

4,18

4,02

-3,9%

HONGKONG

4,59

3,91

-14,9%

NIEMCY

3,12

3,61

15,7%

HOLANDIA

3,85

3,55

-7,5%

RAZEM

472,94

472,19

-0,2%

POZOSTAŁE KRAJE

52,08

49,73

-4,5%

RAZEM (WSZYSTKIE KRAJE)

525,03

521,92

-0,6%

Źródło: Statistics Canada

Gospodarka kanadyjska pozostaje nadal uzależniona w ogromnym stopniu od swojego naturalnego partnera – Stanów Zjednoczonych, co obrazują m.in. wyniki handlu zagranicznego. Saldo obrotów handlowych Kanady z USA w roku 2015 spadło o 7,5% do 115,36 mld CAD. Równocześnie, utrzymuje się ujemne saldo obrotów handlowych z pozostałymi krajami świata, sięgające w 2015 roku -128,59 mld CAD (111,730 mld CAD rok wcześniej), co stanowi spadek o 15.1%.

W roku 2015 do USA eksportowanych było 76,70% ogółu kanadyjskich towarów (w roku 2014 –76,80%, a w roku 2013 – 75,87%). Do każdego z pozostałych krajów będących odbiorcami kanadyjskiego eksportu trafiało mniej niż 4% wartości dostaw, w tym: do Chin 3,87% wartości kanadyjskiego eksportu, do Wielkiej Brytanii – 3,06%, do Japonii – 1,87%, zaś do następnych w kolejności – Meksyku i Indii odpowiednio 1,26% i 0,82% kanadyjskiego eksportu. Udziały każdego z pozostałych krajów-odbiorców kanadyjskiego eksportu wynosiły poniżej 1%.

W perspektywie ostatnich 5 lat, USA niezmiennie odgrywały dominującą rolę. W latach 2011-2015 eksport kanadyjskich towarów do wszystkich krajów świata wzrósł z 446,71 mld CAD w roku 2011 do 521,92 mld CAD w 2015 r. (+16,84%), podczas gdy eksport do USA z 328,98 mld CAD w 2011 r. do 400,31 mld CAD w 2015 r. (+21.68%). W analogicznym okresie import wszystkich produktów do Kanady wzrósł z 446,67 mld CAD w 2011 r. do 535,16 mld CAD w 2015 r. (+19,81%), zaś z USA – o 28,69 % (z 221,42 mld CAD w 2011 r. do 284,95 mld CAD w 2015 r.).

W 2015 r. Kanada po raz kolejny odnotowała ujemny bilans handlowy z państwami Unii Europejskiej, w wysokości 23,65 mld CAD (w roku 2014 – 19,05 mld CAD). Udział Unii Europejskiej, jako partnera handlowego w kanadyjskim handlu zagranicznym, wyniósł:

- w kanadyjskim eksporcie państwa UE były w roku 2015 odbiorcami 7,22% wartości eksportu z Kanady (w 2014 r. – 7,39%, a w roku 2013 – 8,55%) na kwotę 37,67 mld CAD (w 2014 r. – 38,75mldCAD);

- w imporcie do Kanady państwa UE łącznie dostarczyły 11,46% wartości dostaw towarów (rok wcześniej 11,31%, a w 2013 roku – 11.11%) o wartości 61,32 mld CAD (w 2014 r.– 57,84 mld CAD)

Od kilku lat jednym z priorytetów działań rządu federalnego Kanady jest dywersyfikacja odbiorców i dostawców towarów w handlu międzynarodowym. Świadczyć o tym mogą m. in. podpisywane w ostatnich latach umowy o wolnym handlu (obowiązująca od marca 2014 roku umowa o wolnym handlu z Koreą Płd. i podpisane w latach 1995-2012 umowy z 8 państwami Ameryki Południowej i Środkowej oraz Bliskiego Wschodu), rozwijające się stosunki z rynkiem azjatyckim (przede wszystkim wymiana handlowa z Chinami oraz negocjacje umowy o wolnym handlu z Indiami i Japonią), a także negocjacje umów o wolnym handlu z Ukrainą i regionem Karaibów (stowarzyszenie CARICOM, Dominikana).

Szczególne znaczenie miało dla Kanady podpisanie 5 sierpnia 2014 r. Całościowej Umowy Gospodarczej i Handlowej (CETA) z Unią Europejską. W oficjalnych wystąpieniach premier rządu federalnego Kanady podkreślał znaczenie ww. porozumienia dla firm kanadyjskich, zaznaczając pojawiającą się dla nich czasową przewagę nad firmami z USA (UE negocjuje obecnie porozumienie handlowego z USA - TTIP). Wejście w życie umowy znoszącej 98% ceł w obrocie handlowym pomiędzy Kanadą a Unią Europejską i otwierające dla Kanady jeden największych rynków świata spodziewane jest w 2017 roku, po ratyfikacji umowy przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

Kanada jest również wyraźnie zainteresowana otwarciem w kierunku Pacyfiku o czym z kolei świadczy jej uczestnictwo, od października 2012 roku, w rozmowach na rzecz utworzenia strefy wolnego handlu w regionie - tzw. Trans-Pacific Partnership.

Drugim, co do wielkości wymiany handlowej, partnerem Kanady jest rynek chiński. W ostatnich 5 latach import z Chin do Kanady stale wzrastał z 48,19 mld CAD w 2011 r. do 65,61 mld w 2015 r. (+36,15%). W tym samym okresie eksport kanadyjski do Chin również regularnie wzrastał, z 16,81 mld CAD w 2011 r. do 20,21 mld CAD w 2015, co daje wzrost o 20,23%.

Wśród ważniejszych partnerów kanadyjskiego handlu zagranicznego warte odnotowania są również zmiany na przestrzeni okresu ostatnich 5 lat dotyczące: Wielkiej Brytanii – spadek zarówno kanadyjskiego eksportu (-15,11%), jak i importu (-11,38%); Niemiec – wzrost importu o 35,27%, ale spadek exportu o 8,27%; Meksyku – wzrost importu (+26,79%) oraz eksportu (+19,83%).

Źródło: Statistics Canada

Oprcacował: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Montrealu