Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMechanizmy stymulowania inwestowania oszczędności w rozwój gospodarki Kanady.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-04-25 14:28:03
kanada, wphi montreal, stymulowanie inwestowania oszczędności w rozwój gospodarki kanady, inwestowanie w kanadzie

Informacja o mechanizmach stymulowania inwestowania oszczędności w rozwój gospodarki Kanady.

Kanada nie posiada na poziomie federalnym specjalnych funduszy akumulujących środki na potrzeby ich inwestowania w rozwój gospodarki. Takie fundusze ustanowiły natomiast dwie z prowincji kanadyjskich. Fundusz ustanowiony przez władze Alberty (Alberta Heritage Savings Trust Fund) zgromadził na koniec 2015 r. 18,2 mld CAD, jest on zasilany dochodami ze sprzedaży wydobywanych surowców energetycznych i aktualnie ma służyć finansowaniu prowincjonalnych inwestycji w służbę zdrowia, szkolnictwo czy infrastrukturę (szerzej na jego temat na stronie internetowej: http://www.finance.alberta.ca/business/ahstf/). Drugi z funduszy – ustanowiony przez władze Quebeku (Le Fonds des générations) zgromadził na koniec 2015 r. 8,4 mld CAD, jest zasilany głównie z wkładów podmiotów energetyki odnawialnej (przede wszystkim prowincjonalnej spółki Hydro-Quebek), a środki zgromadzone w nim mają być wykorzystywane do obsługi i obniżania długu publicznego prowincji (szerzej na jego temat na stronie internetowej: http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/fondsdesgenerations/).

Władze Kanady powołały natomiast spółkę państwową o nazwie „Zarząd ds. Inwestowania Środków Kanadyjskiego Funduszu Emerytalnego” (Canada Pension Plan Investment Board). Celem działalności tego podmiotu jest inwestowanie środków zgromadzonych w Kanadyjskim Funduszu Emerytalnym (Canada Pension Plan) – zarówno tych zgromadzonych w ramach publicznego systemu emerytalnego, jak i w ramach prywatnych programów (m.in. wspomnianych wcześniej Oszczędnościowych Programów Emerytalnych – Registered Retirement Savings Plan) – w celu maksymalizacji zwrotu z tych inwestycji przy minimalizacji ryzyk inwestycyjnych. Szerzej na temat zasad działalności w/w instytucji na jej stronie internetowej: http://www.cppib.com. Poza działalnością w/w podmiotu ważnym elementem systemu wykorzystywania oszczędności emerytalnych do stymulowania rozwoju gospodarczego są fundusze emerytalne, których zadaniem jest pomnażanie gromadzonych środków poprzez inwestowanie na rynkach finansowych (co pobudza koniunkturę). Do nawiększych tego typu funduszy, prowincjonalnych, należą: „PSP Investment” (http://www.investpsp.ca/en/index.html), “OMERS” (http://www.omers.com/, “CPPIB” (http://www.cppib.com/en/home.html), “OTPP” (https://www.otpp.com/), “CDPQ » (http://cdpq.com/en) czy “AIMCo” (http://www.aimco.alberta.ca/).

Ponadto w celu efektywnego zarządzania aktywami komercyjnymi, będącymi we własności władz kanadyjskich (np. akcjami, udziałami w firmach prywatnych) i maksymalizacji zysków z posiadanych aktywów, a także w razie potrzeby przeprowadzania sprzedaży tych aktywów władze kanadyjskie utworzyły odrębną instytucję, również ze statusem królewskiej korporacji – Kanadyjską Korporację ds. Inwestycji Rozwojowych (Canada Development Investment Corporation; http://www.cdiccei.ca/en). Jest ona nadzorowana przez Ministra Finansów Kanady (za jego pośrednictwem raportuje do parlamentu federalnego) i działa na podstawie ustawy o spółkach gospodarczych (Canada Business Corporation Act).

Pobudzenie rozwoju gospodarczego jest też realizowane w Kanadzie poprzez wykorzystanie mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego (public–private partnerships, P3s). W 2009 r. władze Kanady powołały inną spółkę z udziałem skarbu państwa o nazwie „PPP Canada”, której celem jest wspieranie realizacji projektów infrastrukturalnych w Kanadzie poprzez szersze zaangażowanie prywatnego kapitału w realizację danej inwestycji w ramach mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego. Szerzej na temat zasad działalności w/w instytucji na jej stronie internetowej: http://www.p3canada.ca.

Instrumentem służącym stymulowaniu inwestycji w obszarze mieszkalnictwa jest z kolei program „Plan dla Kupujących Domy” (Home Buyers' Plan; HBP), który pozwala na wycofanie przez obywateli do 25 tys. CAD w roku kalendarzowym ze swojego prywatnego konta emerytalnego (opisane wcześniej tzw. registered retirement savings plans) i przeznaczenia tych środków na zakup lub budowę domu dla właściciela konta emerytalnego lub związanej z nim niepełnosprawnej osoby. Szerzej na temat zasad działalności w/w programu na jego stronie internetowej: http://www.cra-arc.gc.ca/hbp.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: Użytkownik Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert