Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCharakterystyka importu towarów rolno-spożywczych do Kanady

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-08-22 21:37:03
kanada, wphi montreal, żywność, przemysł rolno-spożywczy, import żywności do kanady

Informacja na temat importu towarów rolno-spożywczych do Kanady.

Ogólna charakterystyka

Import towarów rolno-spożywczych (towarów działów 1-24 CN) do Kanady w ostatnich latach systematycznie rośnie i w 2015 r. wyniósł 45,7 mld CAD, co oznacza wzrost o 10,3% w stosunku do poziomu z 2014 r. (wzrost o 37,9% w porównaniu do poziomu importu z 2011 r.)

Jednakże wartość importu ujęta w dolarach amerykańskich wskazuje na jej nieznaczny spadek. (4,7% w porównaniu do wyników z 2014 r.), – to efekt istotnego osłabienia się dolara kanadyjskiego wobec dolara amerykańskiego i innych walut krajów będących głównymi dostawcami towarów rolno-spożywczych na rynek kanadyjski.

Struktura geograficzna

USA są podstawowym partnerem handlowym Kanady, w tym największym dostawcą towarów rolno-spożywczych. W ostatnich latach udział tego kraju w dostawach do Kanady wahał się w granicach 57-60%, a poziom dostaw w 2015 r. wyniósł 21,1 mld USD (59,6% łącznego kanadyjskiego importu towarów rolno-spożywczych, wzrost o 9,5% w porównaniu z poziomem dostaw z 2011 r.).

Udział pozostałych krajów pozostaje na znacznie niższym poziomie, nie przekraczającym 5% łącznego poziomu importu towarów rolno-spożywczych do Kanady.

Drugim pod względem wielkości eksporterem towarów rolno-spożywczych do Kanady, z rosnącym stopniowo udziałem w dostawach, jest Meksyk (wartość dostaw w 2015 r.: 1,6 mld USD, udział: 4,61%, spadek poziomu dostaw o 0,1%.). Kolejne miejsca zajmują: Chiny (wartość dostaw w 2015 r.: 1,1 mld USD, udział: 3,1%, spadek poziomu dostaw o 3,8%.), Włochy (wartość dostaw w 2015 r.: 857,5 mln USD, udział: 2,4%, spadek poziomu dostaw o 6,5%.) oraz Francja (wartość dostaw w 2015 r.: 733,5 mln USD, udział: 2,0%, spadek poziomu dostaw o 8,7%.).

Powyższe uplasowanie się krajów praktycznie nie zmienia się w ostatnich latach. Ważnym dostawcą towarów rolno-spożywczych do Kanady jest Brazylia, przy czym wartość dostaw z tego kraju istotnie maleje w ciągu ostatnich pięciu lat (637,7 mln USD w 2015 r., spadek o 18% w porównaniu z poziomem eksportu z 2014 r. i o 40% w porównaniu z eksportem z 2011 r.), co spowodowało spadek tego kraju na aktualnie szóstą pozycję pod względem wielkości dostaw.

Polska w 2015 r. uplasowała się na 38. pozycji (12 pozycja wśród krajów europejskich) pod względem wielkości dostaw towarów rolno-spożywczych do Kanady (z udziałem 0,26% w łącznym kanadyjskim imporcie tych towarów), przy czym pozycja ta systematycznie się poprawia – w 2011 r. Polska zajmowała 44. miejsce (0,17% łącznej wartości dostaw rolno-spożywczych do Kanady), w 2012 r. 41. miejsce (0,20%), w 2013 r. 42. miejsce (0,20%), a w 2014 r. 40. miejsce (0,26%) Należy przy tym również zaznaczyć, iż Polska specjalizuje się głównie w dostawach gotowych artykułów żywnościowych i napojów (towary sekcji IV) – w ostatnich latach udział dostaw z Polski tych towarów systematycznie rośnie i w 2015 r. wyniósł 70 mln USD (0,38% łącznej wartości dostaw tych towarów do Kanady), co dało Polsce 24. miejsce wśród najważniejszych dostawców gotowej żywności i napojów do Kanady.

Szczegółowe informacje o wielkości importu towarów rolno-spożywczych do Kanady z poszczególnych krajów w latach 2011-2015 zaprezentowane są w załączniku nr 1.

Struktura towarowa

Struktura towarowa importu towarów rolno-spożywczych do Kanady pozostaje w ostatnich latach mocno rozdrobniona – udział poszczególnych grup towarowych (czterocyfrowa agregacja w ujęciu nomenklatury handlu zagranicznego) nie przekracza 5% łącznego poziomu dostaw tych towarów do Kanady, za wyjątkiem dostaw wina (kod CN: 2204), których poziom dostaw w latach 2011-2015 r. stanowił 5-5,7% importu towarów rolno-spożywczych do Kanady.

Najważniejszą – i utrzymującą się stale na pierwszym miejscu, ale z tendencją spadkową – pozycją w imporcie towarów rolno-spożywczych do Kanady pozostaje wino ze świeżych winogron (kod CN: 2204). Wartość dostaw tego towaru do Kanady w 2015 r. wyniosła niecałe 1,8 mld USD (udział w imporcie towarów rolno-spożywczych: 5,0%; spadek o 7,5% w porównaniu z wartością dostaw w 2014 r.). Najważniejszymi dostawcami tego towaru w 2015 r. były: USA (398,3 mln USD; spadek o 6,7% w porównaniu z 2014 r.; 22,1% udziału w dostawach), Francja (363,9 mln USD; spadek o 9,3%; udział: 20,2%); Włochy (361,3 mln USD; spadek o 6,2%; udział: 20,1%); Australia (183,7 mln USD; spadek o 10%; udział 10,2%) oraz Hiszpania (98,5 mln USD; spadek o 6,4%; udział: 5,5%). Polska w 2015 r. była 40. dostawcą wina z winogron do Kanady (wartość eksportu: 28,9 tys. USD).

Drugą pod względem ważności pozycją w dostawach towarów rolno-spożywczych do Kanady są wyroby piekarnicze: pieczywo, ciastka, ciasta, wafle i inne wyroby piekarnicze (kod CN: 1905), przede wszystkim pozostałe wyroby piekarskie (kod CN: 1905 10; głównie mace). Wartość dostaw tej grupy towarów do Kanady w 2015 r. wyniosła niecałe 1,4 mld USD (udział w imporcie towarów rolno-spożywczych: 4,1%; spadek o 2,4% w porównaniu z wartością dostaw w 2014 r.).Najważniejszymi dostawcami tych towarów w 2015 r. były: USA (1,1 mld USD; wzrost o 0,08% w porównaniu z 2014 r.; 78,6% udziału w dostawach), Meksyk (46,9 mln USD; spadek o 9,5%; udział: 3,2%); Wielka Brytania (34,4 mln USD; spadek o 12,1%; udział: 2,4%); Włochy (31,5 mln USD; spadek o 6,3%; udział 2,2%) oraz Chiny (23,3 mln USD; wzrost o 5,6%; udział: 1,6%). Polska w 2015 r. była 22. dostawcą wyrobów piekarniczych do Kanady (wartość eksportu: 3,4 mln USD).

Trzecie miejsce pod względem wartości dostaw w grupie towarów rolno-spożywczych zajmują różne przetwory spożywcze (kod CN: 2106; m.in. słodycze, gumy, syropy itp.). Wartość dostaw tej grupy towarów do Kanady w 2015 r. wyniosła ponad 1,3 mld USD (udział w imporcie towarów rolno-spożywczych: 3,7%; spadek o 1,9% w porównaniu z wartością dostaw w 2014 r.).Najważniejszymi dostawcami tych towarów w 2015 r. były: USA (1,1 mld USD; spadek o 1,5% w porównaniu z 2014 r.; 88,04% udziału w dostawach), Szwecja (16,3 mln USD; spadek o 40%; udział: 1,2%); Chiny (15,5 mln USD; wzrost o 0,5%; udział: 1,1%); Wielka Brytania (15,4 mln USD; wzrost o 99%; udział 1,1%) oraz Szwajcaria (12,5 mln USD; spadek o 1,9%; udział: 0,9%). Polska w 2015 r. była 35. dostawcą różnych przetworów spożywczych do Kanady (wartość eksportu: 541,2 tys. USD).

Kolejną pod względem ważności grupą towarów rolno-spożywczych importowanych do Kanady jest kawa oraz substytuty zawierające kawę naturalną (kod CN: 0901), przy czym udział tej grupy zmniejszył się w trzech ostatnich latach. Wartość dostaw tej grupy towarów do Kanady w 2015 r. wyniosła ponad 1,2 mld USD (udział w imporcie towarów rolno-spożywczych: 3,5%; spadek o 5,2% w porównaniu z wartością dostaw w 2014 r.).Najważniejszymi dostawcami tych towarów w 2015 r. były: USA (520,9mln USD; spadek o 8,5% w porównaniu z 2014 r.; 42% udziału w dostawach), Kolumbia (183,1 mln USD; spadek o 6,9%; udział: 14,8%); Brazylia (149,0 mln USD; wzrost o 2,5%; udział: 12,0%); Gwatemala (94,2 mln USD; wzrost o 6%; udział 7,6%) oraz Peru (43,8 mln USD; wzrost o 14,4%; udział: 3,5%). Polska w 2015 r. była 42. dostawcą kawy oraz substytutów kawy do Kanady (wartość eksportu: 270 tys. USD).

Piątkę najważniejszych grup towarowych w kanadyjskim imporcie towarów rolno-spożywczych zamyka czekolada i inne wyroby spożywcze zawierające kakao (kod CN: 1806), z tym że do 2014 r. pozycja ta pozostawała poza piątką najważniejszych grup towarów rolno-spożywczych importowanych do Kanady.Wartość dostaw tej grupy towarów do Kanady w 2015 r. wyniosła ponad 964,1 mln USD (udział w imporcie towarów rolno-spożywczych: 2,7%; wzrost o 2,5% w porównaniu z wartością dostaw w 2014 r.).Najważniejszymi dostawcami tych towarów w 2015 r. były: USA (591,6 mln USD; wzrost o 4,5% w porównaniu z 2014 r.; 61,4% udziału w dostawach), Szwajcaria (59,1 mln USD; spadek o 1,6%; udział: 6,1%); Meksyk (5,9 mln USD; wzrost o 33,01%; udział: 5,9%); Belgia (41,2 mln USD; spadek o 29,2%; udział 4,3%) oraz Niemcy (41 mln USD; spadek o 13,7%; udział: 4,2%). Polska w 2015 r. była 10. dostawcą czekolady i wyrobów zawierających kakao do Kanady (wartość eksportu: 16,1 mln USD).

Szczegółowe informacje o wielkości importu poszczególnych grup towarów rolno-spożywczych do Kanady oraz udziału Polski w dostawach tych towarów w latach 2011-2015 zaprezentowane są w załączniku nr 2.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu
Pliki do pobrania

Zalacznik - 1
pdf | 125.92 KB
Pobierz
Zalacznik - 2
xls | 295 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

BMW leasing

BMW Auto Premium to autoryzowany serwis BMW z siedzibą w Rzeszowie. Firma zajmuje się bieżącą obs...
Polska - Świlcza 2021-06-30 Dodał: BMW Auto Premium Handel, Usługi finansowe, Samochody osobowe Zobacz ofertę

Spawarki TIG - Paton

Paton.pl to sklep internetowy firmy MasterWeld Sp. z o.o., gdzie dostępne są wszelkiego rodzaju s...
Polska - Rzeszów 2021-06-23 Dodał: MasterWeld Sp. z o. o. Handel, Budownictwo Zobacz ofertę

Zestaw do spawania - Paton

Paton to dobrze znana marka na rynku spawalniczym. Firma prowadzi własny sklep internetowy, gdzie...
Polska - Rzeszów 2021-06-23 Dodał: MasterWeld Sp. z o. o. Handel, Budownictwo Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert