Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzemysł stoczniowy w Kanadzie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-28 08:48:14
kanada

Ze względów geograficznych, Kanada z dostępem do dwóch oceanów, najdłuższą linią wybrzeża na świecie i liczącą ponad 3,7 tys. km Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca (zwaną także Drogą Wodną Wielkich Jezior) jest krajem w którym gospodarka morska odgrywa ważną rolę. Do tradycyjnych sektorów takich jak rybołówstwo, przemysł stoczniowy i transport wodny doszły w ostatnim czasie nowe: eksploatacja podwodnych złóż ropy i gazu, akwakultura dając łącznie zatrudnienie dla 350 tys. osób i wnosząc ok. 20 mld CAD do kanadyjskiego PKB.

Przemysł stoczniowy w Kanadzie

 

Ze względów geograficznych, Kanada z dostępem do dwóch oceanów, najdłuższą linią wybrzeża na świecie i liczącą ponad 3,7 tys. km Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca (zwaną także Drogą Wodną Wielkich Jezior) jest krajem w którym gospodarka morska odgrywa ważną rolę. Do tradycyjnych sektorów takich jak rybołówstwo, przemysł stoczniowy i transport wodny doszły w ostatnim czasie nowe: eksploatacja podwodnych złóż ropy i gazu, akwakultura dając łącznie zatrudnienie dla 350 tys. osób i wnosząc ok. 20 mld CAD do kanadyjskiego PKB.

Przemysł stoczniowy w Kanadzie ma długie tradycje sięgające początków XIX wieku.

Ulokowany jest tak na atlantyckim wybrzeżu Kanady jak i nad Pacyfikiem, ale także w miejscach i prowincjach oddalonych od morza jak np. Ontario. Aktualny potencjał pozwala na budowę statków o wyporności do 85 tys. DWT. Stocznie kanadyjskie specjalizują się w budowie:

 

 • promów

 • statków rybackich

 • statków dowożących zaopatrzenie dla morskich platform wiertniczych (offshore supply vessels)

 • frachtowców mogących pływać drogą wodną Św. Wawrzyńca do Wielkich Jezior (tzw. lakers których dopuszczalne wymiary nie mogą przekraczać: długość - 225,5 m, szerokość - 23,2 m i zanurzenie 7,9 m )

 • holowników (tugboats)

 • frachtowców (cargo ships)

 • platform wiertniczych (offshore drilling platforms)

 • nowoczesnych okrętów wojennych (sophisticated naval ships)

 • lodołamaczy (icebreakers)

 • okrętów i kutrów patrolowych ochrony przybrzeżnej (coast guard vessels)

Przemysł stoczniowy Kanady zajmuje się także budową jachtów, głównie luksusowych. W związku z utrzymującym się brakiem zamówień na nowe jednostki, rośnie udział usług remontowo-modernizacyjnych świadczonych przez stocznie kanadyjskie.

Aktualnie do swoich najbardziej udanych osiągnięć, kanadyjski przemysł stoczniowy zalicza:

 • szybkie łodzie patrolowe i ratownicze (High-Speed Patrol and Search&Rescue Crafts), które są także eksportowane m.in. w wersjach przeznaczonych dla policji, straży pożarnej i służb, ochrony przybrzeżnej. Ich odbiorcą jest także U.S. Navy;

 • specjalistyczne holowniki (sophisticated tugboats), których Kanada jest wiodącym na świecie producentem i eksporterem, zwłaszcza holowników typu „Anchor Handling Tugs" przystosowanych do pracy w trudnych warunkach. Kanadyjskie holowniki są obecne na licznych akwenach m.in. na Morzu Północnym i w zatoce Meksykańskiej. Ich odbiorcą jest także Panama Canal Authority;

 • nowoczesne statki rybackie, jachty i katamarany, będące połączeniem sprawdzonych tradycyjnych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych z najnowszymi technologiami;

 • usługi remontowe dla statków pasażerskich, świadczone 24 godziny na dobę przez nowoczesne stocznie na wybrzeżu Pacyfiku: w dokach, na redzie lub w czasie podróży morskiej;

 • stocznie wschodniego wybrzeża są światowymi liderami w produkcji nadbudów (topsides) platform wiertniczych.

Największy rozkwit przemysł stoczniowy Kanady przeżywał w czasie drugiej wojny światowej. Począwszy od lat 80-tych znajduje się w stanie pogłębiającego kryzysu wynikającego ze spadku zamówień. Utrata zamówień na jednostki handlowe na rzecz stoczni południowo-azjatyckich jest konsekwencją postępującej niekonkurencyjności cenowej stoczni kanadyjskich, a na okręty wojenne wynika z nikłych przez wiele lat (z powodów finansowych i politycznych) zamówień rządu federalnego.

Według ostatnich dostępnych danych Statistics Canada (odpowiednik polskiego GUS-u) w 2008 r. na kanadyjski przemysł stoczniowy składało się łącznie 749 firm, z czego 364 stanowiły firmy rodzinne.

Gros firm znajduje się w prowincjach: Kolumbia Brytyjska (37, 4%), Ontario (25, 5%), Nowa Szkocja (13, 2%), Quebec (11, 2%), Nowa Funlandia i Labrador (4,1%).

Szczegółowe dane ukazuje tabela poniżej:

Ilość przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego w Kanadzie na koniec grudnia 2008

według systemu klasyfikacji NAICS - North American Industry Classification System
(NAICS 33661 - Ship and Boat Building) w podziale na prowincje i terytoria

 

Prowincja lub terytorium

Ilość firm (Employers)

Przedsiębiorstwa rodzinne (Non-Employers/
Indeterminate)

Łącznie

Udział

%

Alberta

9

10

19

2,5

Kolumbia Brytyjska

141

139

280

37,4

Manitoba

8

2

10

1,3

Nowy Brunszwik

10

9

19

2,5

Nowa Funlandia i Labrador

18

13

31

4,1

Terytoria Północno-Zachodnie

0

0

0

0,0

Nowa Szkocja

57

42

99

13,2

Nunavut

0

0

0

0,0

Ontario

81

110

191

25,5

Wyspa Księcia Edwarda

10

2

12

1,6

Quebec

51

35

86

11,5

Saskatchewan

0

2

2

0,3

Jukon

0

0

0

0,0

 

KANADA łącznie

 

385

 

364

 

749

 

100

Udział procentowy

51,4%

48,6%

100%

 

Źródło: Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, December 2008.

 

Uwaga: Statistics Canada do kategorii "Employers" zalicza przedsiębiorstwa prowadzące listę płac w oparciu o które można precyzyjnie określić liczbę zatrudnionych, w przeciwieństwie do innej kategorii firm - „Non-Employers/Indeterminate" w których brak jest list płac i w których z reguły pracują właściciele i członkowie ich rodziny, a także pracownicy sezonowi lub w niepełnym wymiarze.

Na koniec grudnia 2007 r. kanadyjski przemysł stoczniowy zatrudniał 8.231 pracowników w tym 6.777 pracowników produkcyjnych (82, 3% zatrudnionych) i 1.454 pracowników biurowych (administrative workers). Stanowi to spadek zatrudnienia o 20,9% w porównaniu do końca 1998 r., kiedy to branża liczyła 10.407 zatrudnionych. Redukcja objęła głównie pracowników produkcyjnych, których liczba w tym okresie spadła o 24, 1 % z 8.925 do 6.777. Liczba pracowników biurowych pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie (1.482 na koniec 1998 r. i 1.454 w grudniu 2007 r.).

167 firm branży stoczniowej (43,4%) to wg nomenklatury kanadyjskiej mikro przedsiębiorstwa zatrudniające 1-4 osoby, 51,2% czyli 197 przedsiębiorstw stanowią firmy małe (5-99 pracowników), 17 firm (4,4%) to firmy średnie (100-499 pracowników) i zaledwie cztery duże stocznie zatrudniają ponad 500 pracowników.

 

Struktura wielkości (w oparciu o ilość zatrudnionych)

kanadyjskich przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego

według systemu klasyfikacji NAICS (NAICS 33661 - Ship and Boat Building)

na koniec grudnia 2008

Prowincja lub terytorium

Liczba firm w/g ilości zatrudnionych

Mikro przedsiębiorstwa
1-4 zatrudnionych

Małe przedsiębiorstwa

5-99 zatrudnionych

Średnie przedsiębiorstwa

100-499 zatrudnionych

 

Duże przedsiębiorstwa

powyżej 500 zatrudnionych

 

Alberta

3

5

1

0

Kolumbia Brytyjska

65

70

4

2

Manitoba

6

2

0

0

Nowy Brunszwik

8

2

0

0

Nowa Funlandia i Labrador

5

12

1

0

Terytoria Północno-Zachodnie

0

0

0

0

Nowa Szkocja

20

34

2

1

Nunavut

0

0

0

0

Ontario

40

38

3

0

Wyspa Księcia Edwarda

3

6

1

0

Quebec

17

28

5

1

Saskatchewan

0

0

0

0

Jukon

0

0

0

0

 

KANADA łącznie

 

167

 

197

 

17

 

4

Udział procentowy

43,4%

51,2%

4,4%

1,0%

Źródło: Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, December 2008.

 

Przychody kanadyjskiego przemysłu stoczniowego wzrosły z 894,1 mln CAD w 1998 r. do 1,2 mld CAD w 2007 r. co stanowi średni wzrost roczny o 2,8%.

W tym samym czasie przychody sektora wytwórczego w Kanadzie rosły średnio o 3,1% rocznie.

Wartość dodana branży stoczniowej wyniosła 474,4 mln CAD w 1998 r. i 597,0 mln CAD w 2007 t.j. wzrosła średnio o 2,3%/rok.

Branża jako całość utrzymała rentowność, wypracowując zysk w wysokości 139,0 mln CAD w 1998 r. i 36,1 mln CAD w 2007 r. Należy wspomnieć o zmianie w tym okresie zasad obliczania przychodu netto przez Statistics Canada - do 2003 r. przychód netto czyli „net revenue" obliczany był jako różnica pomiędzy łącznymi przychodami (total revenues) a poniesionymi kosztami surowców i materiałów + wynagrodzeń pracowniczych + koszty energii, wody i paliw. Począwszy od 2004 r. przychód netto obliczany jest jako różnica pomiędzy łącznymi przychodami i całością ponoszonych kosztów i wydatków, która to metoda urealnia wynik końcowy przedsiębiorstw i branży.

Roczne średnie wynagrodzenie brutto wzrosło z 30.298 CAD dla pracownika produkcyjnego i CAD 47.504 dla pracownika biurowego w 1998 r. do odpowiednio CAD 39.241 i CAD 49.367 w 2007 r.

W 2007 r. na koszty produkcji w przemyśle stoczniowym składały się:

 • w 30% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy produkcji (spadek z 270,4 mln CAD w 1998 r. do 265,9 mln CAD w 2008 r.),

 • 68% przypadało na surowce i materiały (wzrost z 399,7 mln CAD w 1998 r. do 606,0 mln CAD w 2007 r.),

 • 2% stanowiły koszty energii, wody i paliw (spadek z 16,1 do 14,5 mln CAD w 2007 r.).

Wydajność pracy w Kanadzie na jednego zatrudnionego w sferze produkcyjnej wzrosła ze 100,2 tys. CAD w 1998 r. do 174,5 tys. CAD w 2007 r. (średnio rocznie o 5,7%), a liczona na jednego zatrudnionego w branży stoczniowej - z 85,9 tys. CAD w 1998 r. do 143,6 tys. CAD w 2007 r. czyli o średnio 5,3% rocznie.

 

Współpraca z zagranicą

 

Wartość importu Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego dwukrotnie przewyższa wartość kanadyjskiego eksportu. Na pierwszym miejscu wśród odbiorców i dostawców są Stany Zjednoczone. Tak po stronie importu do Kanady jak i kanadyjskiego eksportu - wymiana z Polską ma charakter marginalny.

 

Eksport

Wartość i główne kierunki eksportu kanadyjskiego przemysłu stoczniowego przedstawia tabela poniżej:

Eksport Kanady (obejmujący także reeksport)

Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building

Wartości podane w tys. CAD
 

2005

2006

2007

2008

2009

U.S.A.

549,889

575,747

562,682

449,033

270,037

Z.E.A.

1,332

1,244

2,799

7,803

53,109

Belgia

1,260

5,332

15,578

26,331

24,058

Australia

12,554

19,927

20,256

31,192

23,817

Brazylia

4,735

6,428

7,940

17,199

19,713

Rosja

8,159

26,048

12,407

18,837

8,754

Japonia

9,593

6,787

8,528

9,607

8,643

Jordania

--

110

321

1,043

6,286

Wielka Brytania

9,491

5,154

5,268

4,484

4,129

Finlandia

4,289

3,532

3,161

4,750

3,774

Łączna wartość eksportu

do w/w państw

601,302

650,310

638,941

570,279

422,319

Wartość eksportu do innych państw

65,517

66,811

108,594

79,279

48,897

Łączna wartość eksportu

666,820

717,122

747,535

649,559

471,216

Źródło: Statistics Canada
 

Reeksport

Reeksport Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building

Wartości podane w CAD

 

2005

2006

2007

2008

2009

U.S.A.

5,193,614

20,495,808

14,095,786

12,897,182

7,599,253

Australia

116,228

8,305,152

65,282

110,053

1,570,798

Korea Południowa

--

--

--

103,384

602,500

Francja

64,529

145,499

76,888

29,405

182,402

Meksyk

--

1,112,956

--

--

179,248

Niemcy

--

44,396

10,029

2,300

136,985

Liban

--

2,250

1,070

14,000

40,253

Kazachstan

--

388

27,875

--

36,083

Kuba

485

2,269

--

720

35,670

Arabia Saudyjska

49,607

20,001

20,662

12,240

25,770

Łączna wartość reeksportu

do w/w państw

5,424,463

30,128,719

14,297,592

13,169,284

10,408,962

Wartość eksportu do innych państw

1,607,329

26,624,062

19,734,287

1,618,421

147,637

Łączna wartość reeksportu

7,031,792

56,752,781

34,031,879

14,787,705

10,556,599

Źródło: Statistics Canada

 

Import

Import Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building

Wartości podane w tys. CAD
 

2005

2006

2007

2008

2009

U.S.A.

611,026

686,194

818,356

814,774

525,777

Niemcy

50,605

4,790

103,302

221,078

144,112

Chiny

5,574

8,560

41,617

18,776

63,386

Chile

54,634

52,255

318

--

51,645

Turcja

119

103

--

32,924

30,418

Re-Import (Kanada)

5,650

4,465

14,280

14,851

16,720

Korea Południowa

33,964

53

135

66

14,809

Norwegia

17,723

8

6,547

74

10,964

Taiwan

4,685

12,112

9,947

8,998

6,732

Meksyk

14,265

20,523

23,802

23,126

5,777

Łączna wartość importu

z w/w państw

798,245

789,064

1,018,305

1,134,668

870,340

Wartość importu z innych państw

156,596

142,475

43,834

52,009

19,119

Łączna wartość importu

954,841

931,539

1,062,139

1,186,677

889,459

Źródło: Statistics Canada

 

Wymiana wyrobów przemysłu stoczniowego z Polską w ostatnich pięciu latach jest w/g statystyk kanadyjskich (uwzględniających tylko wymianę towarową) marginalna i wyniosła:

Import Kanady z Polski wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building

Wartości podane w CAD
 

2005

2006

2007

2008

2009

Import z Polski

303,709

193,950

335,161

297,293

95,595

Import z innych państw

954,537,199

931,344,817

1,061,804,129

1,186,379,912

889,363,019

Łączna wartość importu

954,840,908

931,538,767

1,062,139,290

1,186,677,205

889,458,614

Źródło: Statistics Canada

 

Eksport Kanady do Polski (obejmujący także reeksport)

Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building

Wartości podane w CAD
 

2005

2006

2007

2008

2009

Eksport do Polski

295,865

202,115

573,802

395,559

237,399

Wartość eksportu do innych państw

666,523,664

716,919,595

746,961,434

649,163,102

470,978,588

Łączna wartość eksportu

666,819,529

717,121,710

747,535,236

649,558,661

471,215,987

Źródło: Statistics Canada

 

Reeksport Kanady do Polski

Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building

Wartości podane w CAD
 

2005

2006

2007

2008

2009

Reeksport do Polski

3,100

3,359

70,941

--

18,000

Wartość eksportu do innych państw

7,028,692

56,749,422

33,960,938

14,787,705

10,538,599

Łączna wartość eksportu

7,031,792

56,752,781

34,031,879

14,787,705

10,556,599

Źródło: Statistics Canada

Statystyki kanadyjskie nie uwzględniają usług remontowych, świadczonych przez polskie stocznie na rzecz armatorów kanadyjskich, których wartość figuruje w polskich statystykach wymiany gospodarczej z Kanadą.

 

Największymi stoczniami w Kanadzie są:

 

The Nanaimo Shipyard Group (NSG) mająca stocznie w Kolumbii Brytyjskiej (w Nanaimo na wyspie Vancouver, Port Alberni i Victoria) a także w Halifax, Nowa Szkocja.

W skład grupy wchodzą firmy:

 • Nanaimo Shipyard Ltd w Nanaimo, BC http://www.nanaimoshipyard.com/nanaimo_shipyard/index.html Stocznia nie zmieniła swojej lokalizacji od momentu jej utworzenia w latach 30-tych XX wieku. Aktualnie pełni głównie funkcję stoczni remontowej i punktu zaopatrzenia w wyposażenie okrętowe (marine chandlery). Posiadane Instalacje pozwalają na prace przy jednostkach do 1 tys. ton i długości do 200 stóp. Większe jednostki, do 100.000 DWT i długości maksymalnej 356 m są remontowane w dzierżawionym doku the Esquimalt Graving Dock, którego właścicielem jest federalne Ministerstwo Robót Publicznych i Usług Rządowych (Public Works and Government Services Canada). W razie potrzeby stocznia wykorzystuje także instalacje remontowe i doki kanadyjskiej Marynarki Wojennej w Victoria - the Canadian Navy's Fleet Maintenance Facility (FMF Cape Breton). Usługi remontowe świadczone są głównie na rzecz federalnego Ministerstwa Obrony (DND), Straży Przybrzeżnej (Coast Guard) i firmy promowej BC Ferry Corporation Vessels. Remontowane są także masowce, statki rybackie, holowniki i barki, jachty, statki obsługujące morskie fermy rybne i inne typy jednostek.

 • Nanaimo Shipyard Ltd. w Victoria ma podobny profil działalności jak stocznia w Nanaimo http://www.nanaimoshipyard.com/victoria/index.html

 • Nanaimo Shipyard w Halifaxie od niedawna wchodzi w skład Grupy Nanaimo Shipyard. Poza remontami analogicznymi do realizowanych w Nanaimo i w Victorii, stocznia w Halifaxie specjalizuje się w pracach na zlecenie rządu federalnego (głównie Marynarki Wojennej) na statkach i okrętach wymagających regeneracji (reclamation), prac demontażowych (decommissioning), usuwania wypróchnień/pleśni, azbestu, PBC (Polichlorowane bifenyle) i innych zanieczyszczeń organicznych jak i skutków wycieku paliwa (fuel remediation)http://www.nanaimoshipyard.com/halifax/index.html

 • Stocznia Alberni Engineering działa nieprzerwanie w Port Alberni od 1914 r. Wyprodukowała w swojej historii liczne holowniki, statki typu side-winders, jednostki do transportu kłód drzewa, kutry i trawlery rybackie (seine and trawling fishing vessels), barki (barges), łodzie wiosłowe (skiffs), barki do przewozu żywych ryb (live fish transport barges), „taksówki" wodne (water taxis), work boats i statki zaopatrzeniowe (supplyboats). Większość budowanych jednostek ma długość od 15 do 95 stóp, ale stocznia może budować również większe statki. Firma zajmuje się także produkcją wyposażenia okrętowego jak: dysze wylotowe (nozzles), kotwice, bolce holownicze (towing pins), wciągarki itp. Stocznia jest technicznie przygotowana do obróbki tak stali jak i aluminium i posiada certyfikat ISO-9002. Mogą budować jednostki o długości do 30 m, a do budowy większych jednostek wykorzystują wyżej wspomniany the Esquimalt Graving Dock. Firma zajmuje się także produkcją urządzeń dla przemysłu drzewnego i papierni: http://alberniengineering.com/

 • Nanaimo Marine Centre Ltd jest hurtownikiem i detalistą szerokiej gamy sprzetu i wyposażenia okrętowego począwszy od używanego w małych jachtach do przeznaczonego do użycia na dużych jednostkach morskich. http://www.nanaimomarinecentre.com/marine_centre/

The Washington Marine Group (WMG)

Do istniejącej od ponad 100 lat firmy należą trzy stocznie a także przedsiębiorstwo promowe i firma świadcząca usługi holowników i barek tak w Kanadzie jak i poza.

W skład grupy wchodzą stocznie:

Stocznia utworzona w 1902 r., w 1968 zmieniła swoją lokalizację. Posiada dwa suche doki:

- jeden typu Panamax (do 36.000 ton i 221 m długości)

- drugi mogący przyjmować jednostki do 30.000 ton i 131 m długości,

dwie suwnice o udźwigu do 40T i tokarki mogące obrabiać wały o długości do 18 m (60 stóp). Prace remontowe są także prowadzone przy nabrzeżu o długości 210 m do którego mogą cumować statki o zanurzeniu do 10,5 m. Nabrzeże wyposażone jest w dźwig o udźwigu do 85 T.

 • Vancouver Shipyards Co. Ltd. http://www.vanship.com/ Stocznia korzysta z urządzenia typu SyncoLift marine elewator (270 x 70 stóp, max.1.150 ton) i ma możliwość jednoczesnego przyjmowania w suchym doku kilku jednostek.

Wykorzystując należący do Public Works and Government Services of Canada suchy dok Esquimalt Graving Dock, stocznia może remontować jednostki do 100.000 DWT, długości całkowitej do 361,5 m (1.186 stóp), długości wewnętrznej 358,6 m (maximum clear inside length) i szerokości do 38,4 m (126 stóp). Są technicznie przygotowani do wykonywania pełnego zakresu prac remontowych i modernizacyjnych. Mają doświadczenie w konwersji statków pasażerskich, pracach na zlecenie Marynarki Wojennej Kanady, remontach morskich frachtowców i kontenerowców a także w remontach i budowie promów, holowników, statków rybackich, statków klasy arktycznej, oceanograficznych, barek i jachtów.

Davie Yards Inc. www.davie.ca

Utworzona w 1825 roku i położona w ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca w miejscowości Levis w prowincji Quebec, stocznia Davie Yards jest dziś największą i najbardziej nowoczesną w Kanadzie i jedną z największych i najnowocześniejszych w Ameryce Północnej. Dysponują największym w Kanadzie suchym dokiem.

Właścicielem Davie Yards Inc. jest norweska firma Davie Yards ASA (http://www.davie.no/).

Firma od kilku lat przeżywa poważne trudności finansowe i objęta jest do 15 września 2010 r., przedłużonym po raz kolejny, programem ochrony przed wierzycielami (w ramach CCAA - Companies' Creditors Arrangement Act). Stocznia nastawiona jest na budowę dużych jednostek dla armatorów prywatnych i na zamówienia rządowe jak i platform wiertniczych.

 

Irving Shipbuilding Inc.

http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-home.aspx

Usytuowana na wschodnim wybrzeżu Kanady działająca od ponad 50 lat Irving Shipbuilding Inc. (ISI) zajmuje się budową, remontami i modernizacją statków, okrętów i platform wiertniczych. Siedziba główna firmy znajduje się w Halifaxie, Nowa Szkocja. Dysponują łącznie czterema stoczniami w Nowej Szkocji i na Wyspie Księcia Edwarda.

Są jedną z najbardziej wszechstronnych firm stoczniowych w Ameryce Północnej. W swojej historii budowali tankowce, promy pasażerskie, lodołamacze, holowniki, platformy wiertnicze (semi-submersible rigs), pierwsze statki mogące dokonywać odwiertów w dniu morskim (fully dynamically positioned drill ship), fregaty i trałowce (Mine sweepers), kutry patrolowe i inne typy statków i okrętów.

Są światowym liderem i stocznią która w swojej historii wyprodukowała największą ilość holowników klasy lodołamaczy. Na renomę ISI złożyły się także najbardziej wszechstronne na świecie statki asysty (ship assist - statki i holowniki pomagające dużym jednostkom zawijać do portu i cumować), holowniki przybrzeżne i eskortujące (coastal towing and escort tugs).

Mogą budować statki o długości do 120 m.

Ich doświadczenie w budowie nowych jednostek obejmuje:

 • Kutry patrolowe średniego zasięgu (Mid-Shore Patrol Vessels - MSVPs). 9 jednostek o wartości 194 mln CAD przeznaczonych dla Canadian Coast Guard, z których cztery mają być używane wspólnie z Royal Canadian Mounted Police (RCMP) do patrolowania Wielkich Jezior i Drogi Wodnej Świętego Wawrzyńca, jest aktualnie w budowie. Przewidziany termin realizacji zamówienia - sukcesywnie w latach 2011-2013. Każdy z kutrów ma 43 m długości, rozwija szybkość do 25 węzłów (46 km/godz.), zasięg 2 tys. mil morskich (3,7 tys. km) i może pozostawać na wodzie bez konieczności aprowizacji przez dwa tygodnie;

 • Udział w programie Canadian Patrol Frigate Project (CPFP);

 • Okręty obrony wybrzeża Maritime Coastal Defense Vessels (MCDVs);

 • Platformy wiertnicze (Semi-Submersible Rigs);

 • "Eriik Raude" - piąta generacja platform wiertniczych do prowadzenia odwiertów w zimnych akwenach (Fifth Generation Cold-Weather Rig)

 • Nadbudowy platform wiertniczych typu South Venture Topside

 • Holowniki Standardowe (Standard Tugs: Z-Drive Reverse Tractor Tugs)

 • Holowniki przeciwpożarowe (LNG Tugs)

 • Holowniki dużej mocy klasy lodołamaczy przystosowane do holowania i pomocy w osadzaniu platform wiertniczych, pełniące także funkcję statków dowożących zaopatrzenie (Icebreaking Anchor Handling Tug Supply Vessels);

 • Promy RoRo;

 • Kontenerowce do 750 TEU;

 • Tankowce do 38 tys. DWT;

 • Tankowce klasy lodołamaczy.

Firma oferuje przez 365 dni w roku szeroki zakres napraw i prac modernizacyjnych w doku i przy nabrzeżu:

 • Usuwania wygięć (slop disposal),

 • Piaskowanie, malowanie i mycie pod ciśnieniem (blast, paint & high pressure water washing). Są technicznie przygotowani do piaskowania i malowania w temperaturach poniżej 0 stopni C.

 • Roboty elektryczne,

 • Prace stolarskie,

 • Prace antykorozyjne i wymiana konstrukcji stalowych,

 • Produkcja i wymiana rur i inne.

Opracowali nowatorską metodę usuwania sterów (rudders), śrub napędowych (propellers) i wału tylnego (tail shafts) o wadze do 75t bez konieczności używania wciągnika wielokrążkowego (block and tackle removal methods).

Doświadczenie ISI w remontach, modernizacji i konwersji statków i okrętów obejmuje:

 • Udział w programie FELEX - Frigate Life Extension Program - Canadian Patrol Frigates (aktualnie realizowany),

 • Przebudowę platform wiertniczych rożnego typu,

 • Liczne typy fregat, niszczycieli i statków zaopatrzenia,

 • Przebudowa trawlera rybackiego na statek do badań sejsmicznych,

W skład firmy wchodzą cztery stocznie:

 • Halifax Shipyard

http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-halifax-shipyard.aspx

Największa stocznia w grupie pełniąca jednocześnie rolę siedziby głównej firmy. Kontynuują tradycje stoczni utworzonej w tym samym miejscu 120 lat temu. Halifax będąc niezamarzającym portem głębokowodnym i drugim, co do wielkości naturalnym portem na świecie, oferuje znakomite warunki dla przemysłu stoczniowego.

Stocznia posiada 1,8 km nabrzeża. Dysponując trzema suchymi dokami w tym jednym typu Panamax i jednym suchym dokiem (graving dock) może budować jednostki o długości do 120 m i remontować statki o wymiarach do klasy Panamax włącznie. Posiadają największy park maszyn, urządzeń i narzędzi wśród stoczni kanadyjskich wschodniego wybrzeża. Stocznia posiada certyfikat ISO 9001:2000. Ma doświadczenie w budowie i remontach rożnego typu statków, okrętów i holowników.

 • East Isle Shipyard - Georgetown, Wyspa Księcia Edwarda
http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-east-isle-shipyard.aspx

Stocznia jest głównym w grupie ISI producentem holowników.

Holowniki budowane są w całości w krytej hali o wymiarach 51 x 24 m wyposażonej w dwie suwnice o udźwigu 35T każda (dodatkowo dysponują halą o wymiarach 85 x 24m wyposażona w trzy suwnice o udźwigu 10T każda).

Posiadają od szeregu lat certyfikat ISO 9001:2000.

 • Woodside Industries - Dartmouth (Halifax), Nowa Szkocja
http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-woodside.aspx

Stocznia specjalizuje się w budowie, modernizacji i remontach platform wiertniczych, będąc jedną z wiodących firm w tej dziedzinie w Kanadzie.

Posiada hale o powierzchni 18 tys. m2, z czego główna hala montażowa ma powierzchnię 3,4 tys. m2 i 229 m nabrzeża.

Posiadają certyfikat ISO 9001:2000.

 • Shelburne Ship Repair - Shelburne, Nowa Szkocja
http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-shelburne-ship-repair.aspx

Są wyspecjalizowani w remontach małych i średnich jednostek.

Dysponują 752 m nabrzeża przy którym mogą cumować jednostki o zanużeniu do 9,1 m i długości dochodzącej do 229 m. Posiadane doki pozwalają na remonty jednostek do 3,5 tys. ton.

Pełną listę wiodących stoczni w poszczególnych prowincjach można znaleźć na stronie portalu federalnego Ministerstwa Przemysłu (Industry Canada) http://www.ic.gc.ca/eic/site/sim-cnmi.nsf/eng/h_uv00030.html

 

WPHI Montreal, czerwiec 2010.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Zlewy i zlewozmywaki do twojej kuchni - SINK Quality

Nowoczesny design oraz najwyższa jakość zlewów granitowych – poznaj markę Sink Quality. Pasują on...
Polska - Siekierki Wielkie 2021-10-19 Dodał: Sink Quality Wyposażenie wnętrz Zobacz ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert