Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKanadyjski rynek sprzętu medycznego

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-02-07 22:19:28
analizy rynkowe

Dane nt. sprzedaży sprzętu medycznego w Kanadzie, informacje branżowe, możliwości eksportu, zasady finansowania ochrony zdrowia w Kanadzie

 Rynek sprzętu medycznego w Kanadzie oferuje szeroką gamę produktów diagnostycznych oraz terapeutycznych i jest regulowany przez kanadyjski urząd federalny Health Canada's Therapeutic Products Directorate (TPD) na podstawie ustawy o żywności i lekach (Food and Drugs Act). W myśl ustawy są to wszystkie narzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęt, materiały i inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, przeznaczone do: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia i łagodzenia przebiegu chorób lub urazów czy upośledzeń oraz prowadzenia badań, korygowania budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych. Rynek urządzeń medycznych produkowanych, jak i sprowadzanych na rynek kanadyjski dzieli się na następujące podsektory:

 • urządzenia i zaopatrzenie chirurgiczne oraz ortopedyczne – sztuczne stawy, kończyny, stenty, sprzęt ortopedyczny, zestawy chirurgiczne, odzież chirurgiczna, wózki inwalidzkie;
 • narzędzia chirurgiczne i medyczne – aparatura anestezjologiczna, urządzenia do transfuzji krwi, strzykawki, igły, cewniki;
 • sprzęt elektromedyczny – rozruszniki serca, systemy monitorowania pacjenta, rezonans magnetyczny, sprzęt diagnostyki obrazowej oraz urządzenia ultrasonograficzne;
 • aparaty do naświetleń – aparaty rentgenowskie i inne sprzęty diagnostyki obrazowej oraz sprzęt do wykonywania tomografii komputerowej;
 • sprzęt i zaopatrzenie stomatologiczne – narzędzia i produkty wykorzystywane przez stomatologów, asystentów stomatologicznych oraz laboratoria (w tym wiertła, masy wyciskowe, amalgamaty, plomby, cementy stomatologiczne, sterylizatory);
 • wyposażenie gabinetów i sal operacyjnych – meble lekarskie, chirurgiczne, fotele dentystyczne
 • inny sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny m.in. odczynniki laboratoryjne.

W Kanadzie urządzenia medyczne dzielone są na klasy I – IV w zależności od potencjalnego ryzyka związanego z oddziaływaniem na organizm ludzki i opierają się na podstawowych kryteriach obejmujących poziom inwazyjności, czasu trwania kontaktu z ciałem pacjenta, miejsca organizmu, w których wyrób jest stosowany oraz aktywności wyrobu medycznego.

W celu sprzedaży lub eksportu sprzętu medycznego klasa II, III i IV do Kanady producent musi uzyskać licencję „Medical Device Licence" (zob.: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/licences/index-eng.php) oraz przeprowadzić odpowiednią certyfikację (klasa I wymaga tylko certyfikacji). Licencje wydaje federalne Ministerstwo Zdrowia (Health Canada), natomiast certyfikat musi być wydany przez jedną z uznawanych przez władze kanadyjskie instytucji – lista instytucji tzw. „Recognized Registrars" znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Kanady: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/md-im/qualsys/list_liste_regist-eng.php.

Na certyfikacie musi widnieć logo SCC (Standards Council of Canada) http://www.scc.ca/ oraz stwierdzenie zgodności z normami CMDCAS (tzw. CMDCAS recognition - Canadian Medical Devices Conformity Assessment System).

Producent sprzętu medycznego musi posiadać aktualny certyfikat zarządzania jakością ISO 13485:2003 – zob.: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/md-im/qualsys/index-eng.php. Jednakże certyfikat ISO 13485:2003 wydany na rynek europejski nie spełnia wszystkich wymogów kanadyjskich.

Szczegółowe informacje dotyczące kanadyjskich wymogów jakościowych dla sprzętu medycznego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Kanady pod następującymi linkami:

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/md-im/legislation/index-eng.php

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/md-im/applic-demande/index-eng.php

Dodatkowo, producenci aparatury medycznej elektrycznej zobwiązani są uzyskać znak CSA (Canadian Standards Association) lub UL (Underwriters Laboratories) - obie instytucje są akredytowane przez Standards Council of Canada. Otrzymanie takiego znaku dla każdej części urządzenia elektrycznego jest wymogiem poszczególnych prowincji kanadyjskich.

Polscy producenci sprzętu medycznego zainteresowani uzyskaniem certyfikatu zaświadczającego o spełnieniu wymogów jakościowych na rynku kanadyjskim powinni skontaktować się ze Standards Council of Canada http://www.scc.ca/en/contact-us lub bezpośrednio z CSA International http://www.csagroup.org/cn/en/home albo Underwriters Laboratories of Canada (UL) http://site.ul.com/canada/eng/pages/index.jsp. Wyrób certyfikowany przez CSA International może być także dostarczany do USA.

Więcej informacji dotyczących standardów, certyfikacji oraz wymogów jakościowych urządzeń medycznych znajduje się na stronie internetowej WPHI pod adresami:

Wymiana handlowa

Od 2007 do 2012 roku, kanadyjski eksport wyrobów medycznych wzrósł z 1,7 mld CAD do 1,8 mld CAD, a import zwiększył się z 5,4 mld CAD do wartości 7,0 mld CAD. Deficyt handlowy w powyższym zakresie wzrósł z 3,8 mld CAD (2007) do 5,2 mld CAD w 2012 r., co stanowiło wzrost o 35%.

Sektor publiczny jest głównym ubezpieczycielem i dostarczycielem opieki zdrowotnej w Kanadzie, tym samym federalne Ministerstwo Zdrowia finansuje kupno sprzętu medycznego w tym sprzętu importowanego. Odbiorcami sprzętu, usług medycznych i serwisowych są w 80% publiczne szpitale.

Największym partnerem handlowym Kanady są Stany Zjednoczone. W 2012 r. wartość importu sprzętu medycznego z USA wyniosła 3,6 mld CAD, co stanowiło 50,9% całego kanadyjskiego importu. Natomiast kanadyjski eksport do USA wyniósł 1,2 mld CAD, tj. 64,7% całości. Kolejnymi pod względem wielkości rynkami zbytu dla kanadyjskiego sprzętu medycznego są Niemcy (4,5%), Chiny (3,1%), Francja( 2,7%). Natomiast największymi eksporterami do Kanady, po Stanach Zjednoczonych, są Chiny (7,0%), Niemcy (6,3%) i Meksyk (4,7%).

 

10 najważniejszych rodzajów produktów medycznych importowanych do Kanady w 2012 r.

 

Wartość importu
w 2012 r. (dane w CAD)

% całkowitego importu sprzętu medycznego

Odczynniki laboratoryjne

520.561.808

7,4%

Instrumenty medyczne i ich części

493.728.085

7,1%

Sprzęt intubacyjny, cewniki, dreny, sondy i ich części

296.013.162

4,2%

Sztuczne narządy,  części ciała

294.396.764

4,2%

Sprzęt do diagnostyki i badania krwi

225.159.236

3,2%

Endoprotezy stawów

207.557.435

3,0%

Urządzenia do mechanoterapii

202.579.485

2,9%

Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne

195.962.690

2,8%

Sprzęt i urządzenia stosowane w dentystyce

191.919.927

2,7%

Respiratory

181.238.586

2,6%

Razem

2.809.117.178

40,1%

 Źródło: Industry Canada - Medical Device Profile 2013

 

10 najważniejszych rodzajów produktów medycznych eksportowanych przez Kanadę w 2012 r.

 

Wartość eksportu
w 2012 r. (dane w CAD)

% całkowitego eksportu sprzętu medycznego

Odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne

396.524.653

21,5%

Meble lekarskie, chirurgiczne i dentystyczne

138.359.491

7,5%

Instrumenty medyczne

125.287.391

6,8%

Aparaty do tomografii komputerowej

122.931.646

6,1%

Sprzęt do diagnostyki wykorzystujący izotopy pierwiastków promieniotwórczych

(z wyjątkiem Kobalt 60)

112.673.536

6,1%

Elektrokardiografy

107.449.572

5,8%

Igły, cewniki, cewniki naczyniowe (kaniule)

94.969.040

5,1%

Urządzenia wykorzystujące izotopy pierwiastków promieniotwórczych w tym Kobalt 60

89.245.978

4,8%

Urządzenia do mechanoterapii

88.055.867

4,8%

Elektryczne urządzenia diagnostyczne

78.637.302

4,3%

Razem

1.354.134.476

72,8%

 Źródło: Industry Canada - Medical Device Profile 2013

 Roczna wartość sprzedaży urządzeń medycznych w Kanadzie szacowana jest na 6,4 mld CAD (ok. 6,8 mld USD), co stanowi około 2% światowego rynku i plasuje Kanadę na dziewiątym miejscu w światowym rankingu.

 

Wartość sprzedaży urządzeń medycznych w Kanadzie w 2012 r.

Kraj

Szacowane przychody ze sprzedaży

(w mld USD)

Udział w rynku

USA

118,9

36,3%

Japonia

32,4

9,9%

Niemcy

23,1

7,0%

Chiny

14,1

4,3%

Francja

13,5

4,1%

Wielka Brytania

9,9

3,0%

Włochy

8,6

2,6%

Rosja

6,8

2,1%

Kanada

6,8

2,1%

Brazylia

5,3

1,6%

Razem (67 krajów)

327,7

100%

Źródło: Industry Canada - Medical Device Profile 2013

W 2012 r. sprzedaż urządzeń medycznych w Kanadzie kształtowała się w sposób następujący (% wg. obszaru zastosowań):

 • Aparatura diagnostyczna (25,8%);
 • Materiały eksploatacyjne (15,3%;
 • Urządzenia pomagające w funkcjonowaniu pacjentów (12,3%);
 • Sprzęt ortopedyczny i protetyczny (11,9%);
 • Sprzęt i zaopatrzenie stomatologiczne (6,9%);
 • Inne (27,8%) w tym wózki inwalidzkie, narzędzia okulistyczne, aparaty do znieczulania, urządzenia do dializy, ciśnieniomierze, urządzenia do endoskopii oraz meble szpitalne).

 System ubezpieczeń zdrowotnych, refundacja sprzętu medycznego w Kanadzie

W Kanadzie służba zdrowia finansowana jest z budżetu państwa (budżetu rządu federalnego i budżetów rządów poszczególnych prowincji), a za zarządzanie systemem - w oparciu o ustalane odgórnie wspólne dla całego kraju zasady - odpowiedzialne są samodzielne prowincje. Rząd federalny finansuje i zarządza koszykiem świadczeń gwarantowanych, opieką nad ludnością rdzenną, ubezpieczeniami zdrowotnymi wojska, weteranów i więźniów. Odpowiada też za regulacje dotyczące cen leków, patenty farmaceutyczne, finansuje prowadzenie badań naukowych. W prowincjach za zarządzanie opieką zdrowotną i zapewnienie Kanadyjczykom pełnego zakresu usług medycznych odpowiadają regionalne zarządy zdrowia (ang. Regional Health Authority). Rządy prowincji kontraktują świadczenia szpitali, klinik chirurgii jednego dnia, placówek diagnostycznych, laboratoriów, transportu ratowniczego, przychodni podstawowej i długoterminowej opieki. Każda prowincja ustala również indywidualnie zasady refundacji sprzętu i zaopatrzenia medycznego.

Sektor publiczny finansuje około 70% wszystkich kosztów ochrony zdrowia. W koszyku bezpłatnych usług podstawowych i szpitalnych jest „medycznie uzasadniona” hospitalizacja i diagnostyka. Bezpłatne świadczenia obejmują wizyty u lekarza rodzinnego i specjalistów oraz interwencje w nagłych wypadkach.

Pozostałe 30% kosztów ochrony zdrowia pacjenci pokrywają z prywatnych ubezpieczeń, często dofinansowywanych przez pracodawców. Prywatne ubezpieczenia pokrywają większość usług niefinansowanych ze środków publicznych takich jak: stomatologia, okulistyka (w tym optometria), audiologia (np. aparaty słuchowe), medycyna alternatywna, chirurgia kosmetyczna, usługi karetki pogotowia oraz leki na receptę. Prywatne ubezpieczenia medyczne w zależności od polisy ubezpieczyciela refundują również sprzęt medyczny. Szacuje się, że 75% Kanadyjczyków posiada prywatne ubezpieczenia medyczne.

Refundacja sprzętu medycznego jest regulowana przez rząd federalny Kanady oraz indywidualnie przez poszczególne prowincje. Każda z nich ustala zasady refundacji sprzętu i zaopatrzenia medycznego i oferuje programy dofinansowań określając wymogi kwalifikacyjne oraz zakres refundacji. Refundacja sprzętu medycznego odbywa się po złożeniu wniosku na zlecenie lekarza.

Federalny programy refundacji i dofinansowań zakupu sprzętu i zaopatrzenia medycznego:

Veterans Affairs Canada (VAC) http://www.veterans.gc.ca/ - program oferujący pomoc i wsparcie finansowe dla kanadyjskich weteranów wojennych, żołnierzy, personelu wojskowego.

Programy pomocy osobom niepełnosprawnym oraz programy wspomagające dofinansowanie oraz refundację sprzętu medycznego w ramach poszczególnych kanadyjskich prowincji:

Alberta

Alberta Aids to Daily Living (AADL) http://www.health.alberta.ca/services/aids-to-daily-living.html - program oferuje pomoc finansową i refundację kosztów sprzętu medycznego i codziennego użytku dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W ramach projektu osoby kwalifikujące się do programu pokrywają 25% kosztów świadczeń, maksymalnie do 500 dolarów CAD na osobę lub rodzinę rocznie. Program jest dostępny dla mieszkańców Alberty posiadających ważny tzw. personal health care number i dla osób o stwierdzonej przewlekłej niepełnosprawności (min 6 miesięcy).

Kolumbia Brytyjska

BC Palliative Care Benefits Program http://www.health.gov.bc.ca/pharmacare/outgoing/palliative.html – program w zakresie opieki paliatywnej w ramach której pacjenci otrzymują pełne pokrycie kosztów leków (BC Palliative Care Drug Plan) oraz od 70-100% refundację kosztów zakupu sprzętu medycznego.

Adult Day Services Program http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=4B62A37574D24863A04728BDE90351D2 - program dla dorosłych, niepełnosprawnych osób mieszkających we własnych domach. Program obejmuje 1-2 razy w tygodniu pomoc osobistą oraz usługi w zakresie opieki zdrowotnej i/lub usług rehabilitacyjnych.

Home Adaptations for Independence (HAFI) http://www.bchousing.org/Options/Home_Renovations - program oferuje pomoc finansową dla seniorów o niskich świadczeniach emerytalnych oraz dla osób niepełnosprawnych.

At Home Program http://www.mcf.gov.bc.ca/at_home/ - program wspierający finansowo rodziców opiekujących się dziećmi z najcięższą niepełnosprawnością (do 18 roku życia). Program zapewnia także zaopatrzenie medyczne oraz jego refundację.

Nowa Funlandia i Labrador

W ramach Department of Health and Community Services w Nowej Fundlandi  i Labradorze działa szereg programów wspierających ludzi chorych i niepełnosprawnych. Jednym z najwazniejszych jest The Special Assistance Program http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html zapewniający podstawowe zaopatrzenie i sprzęt medyczny taki jak: opatrunki, cewniki, protezy i ortezy, butle tlenowe czy wózki inwalidzkie.

Nowa Szkocja

Services for Persons with Disabilities (SPD) http://novascotia.ca/coms/disabilities/index.html – program zapewnia wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną oraz psychiczną, natomiast program Housing Programs for Persons with Disabilities http://housingns.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/access-home-program pomaga w dofinansowaniu zmian adaptacyjnych domów i mieszkań osób niepełnosprawnych. Dotacja finansowa w ramach programu zależna jest od dochodów aplikanta i nie może przekroczyć 5.000 tys. CAD.

Nowy Brunszwik

W ramach New Brunswick’s Health Services Program http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/social_development/persons_disabilities.html działa kilka programów wspierających osoby niepełnosprawne i refundujących koszty zakupu sprzętu i zaopatrzenia medycznego. Najważniejsze z nich to: Convalescent/Rehabilitation Program, Orthopedic Program, Prosthetic Program, Wheel Chair/Seating Program, Hearing Aid Program, Vision Program oraz Family Supports for Children with Disabilities.

Wyspa Księcia Edwarda

PEI Disability Support Program http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1018613 – program oferuje pomoc finansową osobom z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, bądź neurologiczną. Na podstawie indywidualnych ocen refunduje koszty zaopatrzenia medycznego m.in. wózki inwalidzkie, protezy i ortezy oraz inne podstawowe urządzenia medyczne.

Manitoba

Prosthetic and Orthotic Program http://www.gov.mb.ca/health/mhsip/prosthetic.html – program dofinansowywuje i zapewnia dostęp mieszkańcom Manitoby do zaopatrzenia ortopedycznego takiego jak ortezy, protezy kończyn czy kręgosłupa.

Nunavut

The Non Insured Health Benefits (NIHB) http://gov.nu.ca/health/information/non-insured-health-benefits – program finansowany przez First Nations and Inuit Health Branch of Health Canada (FNIHB) zapewnia rdzennym mieszkańcom Kanady (Eskimosom, Indianom) bezpłatny dostęp do leczenia dentystycznego, okulistycznego, bezpłatnych leków na receptę, zaopatrzenia medycznego, ortopedycznego oraz szeregu innych usług medycznych wykraczających poza zakres podstawowego ubezpieczenie zdrowotnego.

Jukon

Yukon Council on Disability http://www.ycod.yk.ca/Services/tabid/56/Default.aspx – program finasowany przez Yukon Health and Social Service http://www.hss.gov.yk.ca/healthservices.php pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania na zakup sprzętu i zaopatrzenia medycznego.

Saskatchewan

Saskatchewan Aids to Independent Living (SAIL) http://www.health.gov.sk.ca/sail#special_needs_eq zapewnia dofinansowanie zakupu leków oraz zaopatrzenia medyczngoe dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych w ramach specjalistycznych programów takich jak: The Paraplegia Program of the Ministry of Health, The Ministry of Health’s ostomy Program, Cystic Fibrosis Program, End Stage Renal Disease Program oraz oferuje pomoc osobom ślepym i niedowidzącym w ramach Blind Program.

Ontario

Health's Assistive Devices Program (ADP) http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/adp/categories.aspx - program dofinansowany przez Ontario Ministry of Health and Long-Term Care zapewnia pomoc finansową na zakup sprzętu i urządzeń medycznych przez osoby niepełnosprawe. Większość sprzętu musi posiadać rejestrację w systemie ADP. Program obejmuje ponad 8000 rodzajów sprzętu medycznego. W zależności od rodzaju urządzenia program pokrywa 75% kosztów, a w szczególnych przypadkach nawet do 100 %.

Quebec

W ramach Regie de L'assurance Maladie Quebec istnieje kilka programów wspierających osoby chore i niepełnosprawne:

The Regie de L'assurance Maladie Devices that Compensate for a Physical Deficiency Program http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens/aid-programs/devices-compensate-physical-deficiency/Pages/devices-compensate-physical-deficiency.aspx przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ubezpieczonych w ramach Quebec Health Insurance Plan dofinansujący bądź refundujący zakup, wymianę lub naprawę sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

External Breastforms Program http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens/aid-programs/Pages/external-breastforms.aspx – program przezaczony dla kobiet po mastektomii.

The Regie de L'assurance Maladie Hearing Devices Program http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens/aid-programs/hearing-aids/Pages/hearing-aids.aspx – program refunduje do 70% kosztów zakupu, naprawy bądż wymiany aparatów słuchowych dla osób głuchych lub niedosłyszących.

The Ostomy Appliances Program http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens/aid-programs/Pages/appliances-permanent-ostomates.aspx  - program zapewnia zaopatrzenie i refundację dla pacjentów ze stomią.

Więcej informacji na temat programów oferowanych w prowincji Quebec znajduje się na stronach:

W Kanadzie osoby niepełnosprawne mają również możliwość otrzymania pomocy finansowej na zakup niezbędnego zaopatrzenia i sprzetu medycznego w ramach organizacji lub stowarzyszeń, m.in.: Muscular Dystrophy Association of Canada http://www.muscle.ca/, The Easter Seal Society http://www.easterseals.org/, The MS Society http://mssociety.ca/en/help/services.htm#special, Canadian Association of Physicians with Disabilities http://capd.ca/, The Canadian Red Cross http://www.redcross.ca/.

Wykaz najważniejszych Kanadyjskich stowarzyszeń osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie Independent Living Canada pod adresem http://www.ilcanada.ca/article/national-disability-organizations-334.asp.

 

Wydatki na ochronę zdrowia w Kanadzie

W Kanadzie z roku na rok wydatki na ochronę zdrowia zwiększają się. Według Canadian Institute for Health Information wydatki ogółem na ochronę zdrowia tj. wydatki bieżące i inwestycyjne w 2013 r. wyniosły 211 mld CAD tj. 5.988 CAD na osobę i stanowiły 11,2% produktu krajowego brutto. W porównaniu z rokiem 2012 wydatki ogółem zwiększyły się nominalnie o 2,6%.

Szpitale pochłonęły ok. 30% rocznych wydatków na ochronę zdrowia, co stanowi 62,6 mld CAD, o 2,6% więcej niż rok wcześniej, 16% (34,5 mld CAD, wzrost o 2,4%) to wydatki na leki, a 15% (31,4 mld CAD, wzrost o 3,6%) stanowiły wydatki na lekarzy.

70% całkowitego kosztu utrzymania kanadyjskiej służby zdrowia pokrywa budżet państwa (w tym 65% budżet rządów prowincjonalnych i terytorialnych). Pozostałe 30% pochodzi od pacjentów, w tym 15% od prywatnych ubezpieczycieli.

Najwyższe średnie koszty ochrony zdrowia wśród prowincji Kanady na osobę odnotowano na Nowej Funlandii i Labradorze (7.132 CAD) oraz w Albercie 6.787 CAD, natomiast najniższe w Kolumbii Brytyjskiej (5.775 CAD) i Quebeku (5.531 CAD).

W odniesieniu do światowej średniej OECD (3.410 CAD)  Kanada jest w światowej czołówce krajów wydających najwięcej na ochronę zdrowia. Dla porównania w Szwajcarii jest to kwota 5.643 CAD, w Holandii 5.099 CAD, a w Niemczech 4.495 CAD.

Tabela średnich kosztów ochrony zdrowia na osobę w poszczególnych prowincjach i terytoriach Kanady

Prowincja, Terytorium

Wydatek na osobę

% budżetu

Terytorium Nunavut

13.152 CAD

28%

Terytoria Północno-Zachodnie

10.686 CAD

19%

Terytorium Jukon

9.979 CAD

19%

Nowa Funlandia i Labrador

7.132 CAD

39%

Alberta

6.787 CAD

40%

Manitoba

6.633 CAD

44%

Saskatchewan

6.626 CAD

36%

Nowa Szkocja

6.514 CAD

47%

Nowy Brunszwik

6.474 CAD

41%

Wyspa Księcia Edwarda

6.354 CAD

38%

Ontario

5.835 CAD

41%

Kolumbia Brytyjska

5.775 CAD

42%

Quebec

5.531 CAD

31%

 Źródło: Canadian Institute for Health Information

 

Kanadyjscy producenci urządzeń medycznych oraz ich najważniejsze osiagnięcia

Branża urządzeń medycznych w Kanadzie skupia ponad 1000 firm i zatrudnia ok. 26 tys. pracowników.

Kanadyjskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją sprzętu medycznego są cenione na całym świecie za innowacyjne i nowoczesne produkty, a największe z nich to np.: Nordion, Novadaq Technologies, and Titan Medical Angiotech, Axela, Baylis Medical, Canica Design, Emd Technologies, Interface Biologics, Kent Imaging, MedMira, Natrix Separations, Neovasc, Noveko International, Profound Medical, Spectral Diagnostics, SQI Diagnostics, Theralase Technologies, Trudell Medical International oraz Ultrasonix Medical Corporation.

Wśród międzynarodowych firm obecnych na kanadyjskim rynku można wymienić: Abbott Point of Care, Alere, Baxter, Covidien, Elekta, Hologic, Johnson & Johnson, Medtronic, Roche Diagnostics, Smith & Nephew, Sorin Group, Zimmer, 3M, Agfa HealthCare, Alere, Becton, Dickinson and Company, GE Healthcare, Genadyne Biotechnologies, Luminex, McKesson, OraSure Technologies, Philips Medical System, Sonosite i Thermo Fisher Scientific.

Kanadyjscy producenci urządzeń medycznych projektują i wytwarzają produkty, które wykorzystują najnowsze technologie innych branż, w tym biotechnologii, zaawansowanych materiałów, mikroelektroniki, telekomunikacji, oprogramowania i informatyki. Najważniejsze osiągnięcia to między innymi:

 • Neovasc Reduktor ™ dla anginy i PeriPatch ™ tkanki chirurgicznej (opracowane i produkowane w Vancouver przez Neovasc, następnie przejęte przez firmę Medtronic);
 • Produkty oparte na cewniku do krioleczenia chorób układu krążenia, obecnie wykorzystywane w ponad 500 ośrodkach medycznych na całym świecie (opracowane przez CryoCathTechnologies Montreal);
 • Jedyny na świecie ruchomy o wysokiej rozdzielczości śródoperacyjny System MRI (opracowany w Winnipeg na podstawie IMRIS);
 • System obrazowania w radiografii cyfrowej stosowany w prawie 40 krajach (opracowany przez Imaging Dynamics w Calgary);
 • Pierwszy na świecie symulator kontuzji kolana opracowany na Uniwersytecie Waterloo przez Dr. Naveena Chandrashekara, zapobiegający urazowi więzadła krzyżowego przedniego (najczęstszy urazu wśród sportowców);
 • System obrazowania The Spy Imaging System pozwalający na szczegółowe monitorowanie przepływu krwi w naczyniach w czasie rzeczywistym podczas wykonywania różnorodnych zabiegów chirurgicznych (opracowany przez Novadaq Technologies w Toronto);
 • The C-Leg sterowana mikroprocesorem proteza kolana, opracowana przez kanadyjskich inżynierów na Uniwersytecie w Albercie;
 • Syntetyczna rogówka oka opracowana przez mikrobiologów z instytutu badań szpitala w Ottawie (Ottawa Hospital Research). Materiał ten wraz z komórkami macierzystymi wszczepiony do oka pobudza rozwój nowej rogówki, tym samym „leczy” wzrok;
 • Trzy minutowy test (Reveal Rapid HIV Test) wykrywający obecność przeciwciał wirusa HIV-1/2 w próbkach surowicy, osocza lub we krwi opracowany przez MedMira z Halifax w Nowej Szkocji. Test nie wymaga obecności ambulatoryjnej a jego czułość wynosi 99.8%;
 • Przenośny analizator do szybkiej diagnostyki parametrów krytycznych krwi i-STAT opracowany przez Abbott Point of Care w Ottawie. Urządzenie umożliwia dwukierunkowa komunikację z laboratorium pacjenta poprzez system zarządzania danymi. i-STAT skupia nowe możliwości diagnostyki badań takich jak: gazometria, biochemia, hematokryt, elektrolity, koaguologie, mleczany oraz markery kardiologiczne w małym, przenośnym i wysoce zaawansowanym urządzeniu.

Wybrane inwestycje zagraniczne w branży urządzeń medycznych realizowane w Kanadzie od 2012 r.

W 2012 r. amerykańska firma Medtronic zainwestowała 50 mln CAD w centrum badań i szkoleń z siedziba w Montrealu. Medtronic stworzył nowoczesną metodę leczenia migotania przedsionków serca metodą krioablacji. Metoda ta w sposób nieinwazyjny pozwala na zamrażanie i niszczenie ognisk komórek serca odpowiedzialnych za schorzenie bez naruszania zdrowych tkanek.

Na początku 2013 r. Gilead Science wybudował specjalistyczne laboratorium w Edmonton w Albercie. Firma, której celem jest odkrywanie, rozwijanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych technologii medycznych stworzyła placówkę naukową o powierzchni 4200 m2 umożliwiającą pracę ponad 80 naukowcom.

Amerykańska firma McKesson zainwestowała ponad 25 mln CAD w centrum dystrybucji leków oraz sprzętu medycznego w Moncton w prowincji Nowy Brunszwik.

Pfizer zainwestował 32 mln CAD w modernizację zakładu produkcyjnego w Montrealu. Inwestycja zwiększy przede wszystkim produkcję preparatów multiwitaminowych (dotychczasowa produkcja wynosiła 4,4 mld tabletek rocznie) i wesprze produkcję sprzętu medycznego.

 Firma Almirall z siedzibą w Barcelonie otworzyła centrum badań w Mississauga w Ontario. Kanadyjska filia będzie koncentrować się przede wszystkim na badaniach klinicznych w leczeniu schorzeń układu oddechowego i dermatologii.

W Kanadzie firmy działające w branży urządzeń medycznych reprezentowane i wspierane są przez stowarzyszenie krajowe:

Canada’s Medical Technology Companies (MEDEC)

http://www.medec.org

oraz stowarzyszenia regionalne, m.in.:

Alberta Health Industry Association (AHIA)

http://www.ahia.ca

Association for Life Sciences Industry (BioAlberta)

http://www.bioalberta.com

Nova Scotia's Life Sciences and Biotechnology Industry Association (BioNova)

http://bionova.ca

Life Science Association of Manitoba (LSAM)

http://www.lsam.ca

LifeSciences British Columbia

http://www.lifesciencesbc.ca

Ottawa Centre for Regional innovation

http://investottawa.ca

 

Źródła:

Opracowano na podstawie publikacji:

„Medical Device Industry Profile 2013” Industry Canada

„Invest in Canada 2013-2014 Edition” The Canadian Trade Commissioner Service

Statistic Canada http://www.statcan.gc.ca

Trade Data Online - Industry Canada http://www.ic.gc.ca

Mobility Basic Canada www.mobilitybasics.ca

Canada’s Medical Technology Companies (MEDEC)  http://www.medec.org

Canadian Institute for Health Information http://www.cihi.ca

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu.

 

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji projektu Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Magdalenę Czerwińską

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Okna PCV

Okna Toruń Wybór okien do domu jest wyjątkowo istotny nie tylko ze względu na wygląd i ...
Polska - TORUŃ 2021-10-14 Dodał: Łukasz Bogucki Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Film, Turystyka, sport i rekreacja, Transport i logistyka Zobacz ofertę

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie stron internetowych – czynności on site i off site Pozycjonowanie witryn ...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość online

Księgowość dla przedsiębiorców Prowadzenie firmy wiąże się wprost z koniecznością prowa...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert