Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUruchomienie systemu kontroli i handlu emisjami w kanadyjskiej prowincji Ontario

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2017-01-03 18:18:51
kanada, wphi montreal, handel emisjami, system handlu emisjami w ontario

Władze kanadyjskiej prowincji Ontario wprowadziły z dniem 1 stycznia 2017 r. system kontroli i handlu emisjami gazów cieplarnianych.

System ten zakłada, iż każdy z podmiotów gospodarczych, emitujących ponad 25 tys. ton gazów cieplarnianych rocznie, będzie musiał stać się uczestnikiem tego systemu i kupować specjalne pozwolenia na emisję tych gazów (tzw. allocations) od władz prowincji (podmioty emitujące 10-25 tys. ton gazów cieplarnianych rocznie będą mogły uczestniczyć w tym programie na zasadach dobrowolności). Wstępne analizy wykazały, iż cena pozwolenia na emisję 1 tony gazów cieplarnianych kształtować się będzie na poziomie około 19 CAD w pierwszych latach funkcjonowania systemu, co przełoży się na wzrost o 13 CAD kosztów zakupu ogrzewania i benzyny przez przeciętną rodzinę w prowincji.

System ten – poprzez wprowadzenie maksymalnie dopuszczalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i jego systematyczną obniżkę – ma doprowadzić do zmniejszenia poziomu emisji tych gazów w prowincji (Ontario odpowiada za około 1% światowej emisji gazów cieplarnianych, ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca region ten należy do największych emitentów tych gazów na świecie). Zgodnie z założeniami maksymalny dopuszczalny poziom emisji ma do roku 2020 r. zostać obniżony o 15% w porównaniu z poziomem emisji tych gazów z roku 1990 r., do roku 2030 – o 37%, a do roku 2050 – o 80.

Dochody uzyskane ze sprzedaży praw do emisji – szacowane na 1,9 mld CAD rocznie – mają być przeznaczone na finansowanie działań przewidzianych w „Planu działań w sprawie Zmian Klimatycznych” („Climat Change Action Plan”, szerzej na temat tego dokumentu tutaj) , w tym m.in. na sfinansowanie zakupu samochodów elektrycznych przez mieszkańców prowincji, poprawę energoefektywności budynków oraz też zakup energooszczędnych nowoczesnych maszyn i urządzeń przez firmy z Ontario.

System wdrażany w prowincji Ontario ma być połączony z analogicznymi systemami już wdrożonymi w amerykańskim stanie Kalifornia i w kanadyjskiej prowincji Quebek (łącznie pozwoli to na uruchomienie rynku handlu emisjami, który obejmie 60 mln osób)

Dodatkowe informacje na temat wprowadzanego w prowincji Ontario systemu kontroli i handlu emisjami gazów cieplarnianych na oficjalnym portalu tej prowincji.

Krytycy wprowadzanych rozwiązań wskazują na brak przepisów wykonawczych dotyczących wydatkowania środków uzyskiwanych z wpływów ze sprzedaży, a także przeszacowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży praw do emisji (dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania przetargów na sprzedaż praw do emisji w Kalifornii i Quebeku pokazują na duże wahania cen i uzyskiwanych dochodów). Wskazuje się także, iż połączenie rynku handlu emisjami Ontario z analogicznymi rynkami Kalifornii i Quebeku spowoduje, iż firmy z Ontario zamiast dążyć do obniżenia swojej emisji będą sprzedawać prawa do tej emisji firmom z tych dwóch regionów.

 

Źródło: oficjalny portal prowincji Ontario, „Globe and Mail”