Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCETA – uruchomienie projektów wspierania europejskich firm w Kanadzie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-12-07 14:46:33
kanada, wphi montreal, ceta

Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kanadzie uruchamia projekty ukierunkowane na wspieranie europejskich firm zainteresowanych wejściem na rynek kanadyjski w związku z podpisaniem „Całościowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą” (CETA).

W szczególności w dniu 5 grudnia 2016 r. w Toronto została podpisana umowa w sprawie przyznania Izbie Gospodarczej Unii Europejskiej w Kanadzie unijnego grantu na stworzenie systemu koordynacji pomiędzy różnymi instytucjami, izbami gospodarczymi i podmiotami z krajów członkowskich UE, zaangażowanych w promowanie unijnych podmiotów gospodarczych w Kanadzie, a także na wsparcie potencjału organizacyjnego w/w Izby.

Ponadto podpisana została również umowa z wyłonionym przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kanadzie w drodze konkursu konsorcjum (w skład konsorcjum wchodzi m.in. kancelaria prawna BLG oraz w/w Izba) na udzielanie informacji dla unijnych firm, zwłaszcza małych i średnich, o nowych możliwościach wejścia na rynek kanadyjski, wynikających z przyszłego wejścia w życie umowy CETA. Zadaniem konsorcjum będzie także wymiana informacji z zainteresowanymi instytucjami i podmiotami z krajów członkowskich UE w Kanadzie odnośnie trudności ze stosowaniem umowy CETA oraz przekazywaniem tych informacji do Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kanadzie.

Podpisana została także umowa w sprawie dofinansowania przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kanadzie projektu rozwoju międzynarodowej współpracy ośrodków miejskich w obszarze zrównoważonego rozwoju miast, inteligentnych miast oraz nowoczesnych technologii miejskich.

Na potrzeby realizacji w/w projektów Unia Europejska przeznaczy 3 mln CAD.

Komentując podpisanie umów Szefowa Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kanadzie Marie-Anne Coninsx podkreśliła, iż wejście w życie umowy CETA otworzy nowe możliwości dla unijnych i kanadyjskich firm oraz przyniesie korzyści ekonomiczne zarówno krajom członkowskim Unii Europejskiej, jak i Kanadzie.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Montrealu będzie udostępniać dodatkowe informacje na temat możliwości uzyskiwania wsparcia przez polskie firmy w ramach realizacji w/w projektów Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kanadzie w miarę ich otrzymywania.

* * *

„Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa” (ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement; CETA) podpisana została w dniu 30 października 2016 r. w Brukseli. Umowa ta ma stać się jednym z najważniejszych porozumień handlowych na świecie i będzie pierwszą tego typu umową gospodarczą, jaką Unia Europejska zawarła z innym krajem grupy G7.

Umowa ma doprowadzić do wzajemnego, szerszego otwarcia rynków Kanady i Unii Europejskiej. W szczególności w przypadku dostępu do rynku kanadyjskiego zakłada ona m.in. zniesienie 98% barier celnych, otwarcie dostępu do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych, wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu zatrudnienia w Kanadzie dla określonych kategorii unijnych specjalistów (m.in. uznawanie posiadanych kwalifikacji dla architektów, księgowych czy inżynierów; ułatwione procedury podejmowania pracy dla pracowników czasowo delegowanych do Kanady, możliwość delegowania pracowników w ramach świadczenia usług posprzedażowych, serwisowych), wprowadzenie możliwości uznawania unijnych świadectw zgodności dla niektórych towarów przemysłowych (m.in. urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zabawek, maszyn i urządzeń, sprzętu pomiarowego), szersze otwarcie dostępu do rynku usług (dotyczy to zwłaszcza usług transportu morskiego). Umowa zakłada też wprowadzenie nowego mechanizmu rozstrzygania sporów sądowych pomiędzy inwestorami a państwami inwestycji (sąd inwestycyjny), wzmocnienie w Kanadzie ochrony 143 towarów unijnych z oznaczeniami pochodzenia regionalnego (tzw. geographical indications) oraz wzmocnienie ochrony praw autorskich dla niektórych towarów / usług unijnych (m.in. praw audiowizulanych) w Kanadzie.

Aktualnie trwają procedury wymagane do wejścia w życie umowy.

Szersze informacje o założeniach umowy CETA znaleźć można we wcześniejszych informacjach prezentowanych na stronie WPHI Montreal, a także na stronie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju RP.

Tekst umowy do pobrania na stronie Komisji Europejskiej.

 

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu