Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCETA: dyskusja na temat podpisania i wejścia w życie umowy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-10-19 15:41:20
kanada, wphi montreal, ceta, pogłębiona umowa gospodarczo-handlowa ue-kanada,

Izba Handlowa w Montrealu zorganizowała dyskusję premierów Francji, Kanady i Quebeku na temat konsekwencji ew. podpisania i wejścia w życie „Pogłębionej umowy gospodarczo-handlowej Unii Europejskiej z Kanadą” (CETA) z udziałem członków Izby.

Stanowiska zaprezentowane w trakcie dyskusji:

  • premier Kanady J. Trudeau – obawy przedsiębiorców w niektórych krajach członkowskich UE związane z podpisaniem tej umowy tak naprawdę nie wynikają z obaw przed konkretnymi zapisami umowy, ale są spowodowane narastającymi od lat obawami przez zachodzącymi procesami globalizacyjnymi;
  • premier Francji M. Valls – umowa jest korzystna dla obu stron gdyż gospodarki unijne i kanadyjskie mogą wzajemnie dobrze się uzupełniać, na realizacji zapisów umowy w szczególności skorzysta klasa średnia; jej implementacja umożliwi współpracę partnerów z UE i Kanady przy projektach ponadnarodowych (takich jak np. realizacja postanowień klimatycznych umowy COP 21 z Paryża, rozwiązywanie problemów energetycznych, wdrażanie innowacyjnych technologii);
  • Premier Quebeku P. Couillard – otwarcie rynków sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, to właśnie protekcjonizm prowadzi do zastoju na rynku pracy; obawy związane z dostępem kanadyjskich (quebeckich) firm do rynku unijnego wynikają z ocen, iż firmy te działają na tych samych zasadach jak firmy amerykańskie, w rzeczywistości firmy kanadyjskie (quebeckie) mają inną filozofię, technologie, zasady działania.

 

W trakcie spotkania premier J. Trudeau poinformował również o podpisaniu bilateralnego programu intensyfikacji współpracy gospodarczej Kanady z Francją, zakładającego m.in. ustanowienie mechanizmu dwustronnych konsultacji gospodarczych.

 

Dyskusja odbyła się w dniu 13 października br. W Montrealu w ramach wizyty premiera Francji M. Vallsa w Kanadzie. Dyskusji przysłuchiwało się ponad 1000 członków Izby.

* * *

Negocjacje „Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej” (ang. CETA,Comprehensive Economic and Trade Agreement) oficjalnie zakończone zostały w dniu 26 września 2014 r. Zakłada się, że podpisanie umowy ma nastąpić w trakcie szczytu UE-Kanada w październiku 2016 r., a tymczasowe stosowanie jej części handlowej – od 1 stycznia 2017 r. (w celu pełnego stosowania umowa – ze względu na jej mieszany charakter kompetencyjny – będzie musiała przejść przez procesy ratyfikacyjne we wszystkich krajach członkowskich UE i w Kanadzie).

Zgodnie z założeniami umowa ta ma stać się jednym z najważniejszych porozumień handlowych na świecie i będzie pierwszą umową o wolnym handlu, jaką UE zawrze z krajem grupy G8. Umowa ta, z dniem wejścia w życie, ma doprowadzić do wzajemnego otwarcia rynków Kanady i Unii Europejskiej (m.in. zniesienie 98% barier celnych), co doprowadzić ma do istotnego wzrostu wymiany handlowej pomiędzy obu partnerami.

Szersze informacje o założeniach umowy CETA znaleźć można we wcześniejszych informacjach prezentowanych na stronie WPHI Montreal, a także na stronie Komisji Europejskiej.

Tekst umowy do pobrania na stronie Komisji Europejskiej.

 

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu