Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuXXII Międzynarodowe Forum Ekonomiczne Ameryk w Montrealu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-08-22 22:07:59
kanada, wphi montreal, międzynarodowe forum ekonomiczne ameryk, konferencje ekonomiczne w kanadzie

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Montrealu odbyło się XXII Międzynarodowe Forum Ekonomiczne Ameryk.

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Montrealu odbyło się XXII Międzynarodowe Forum Ekonomiczne Ameryk.

Tegoroczna konferencja w Montrealu koncentrowała się na trzech blokach tematycznych: 1) polityce gospodarczej, finansach publicznych i systemach emerytalnych, 2) energetyce, infrastrukturze i kwestiach zrównoważonego rozwoju oraz 3) handlu międzynarodowym, innowacyjności i ochronie zdrowia.

Gościem honorowym tej edycji Forum był Angel Gurria, Sekretarz Generalny OECD. W swoim wystąpieniu „Prospering in a low-growth era” podkreślił potrzebę efektywniejszej dystrybucji efektów wzrostu w tym zwiększenia nakładów inwestycyjnych na szeroko pojętą innowacyjność. Jako jeden z czynników wpływający na spowolnienie wzrostu gospodarczego wskazał malejące nakłady w tzw. kapitał wiedzy. Zwrócił uwagę, że od czasu wybuchu kryzysu w 2008 r. tylko państwa G20 wprowadziły ponad 1400 wszelkiego rodzaju barier w dostępie do rynków. W reakcji wywołuje to potrzebę wprowadzenia bodźców stymulujących rozwój handlu międzynarodowego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ułatwienia dla przepływu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Znaczącą rolę w poprawie koniunktury gospodarczej przypisał rządom państw członkowskich OECD. Miałyby one przyczynić się do zwiększenia wzrostu gospodarczego poprzez programy wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości.

W obszarze handlu zagranicznego głównym mówcą konferencji była minister handlu zagranicznego Kanady Christia Freeland. Główne elementy jej wypowiedzi w ramach sesji plenarnej / panelu dyskusyjnego:
- obserwowany jest powrót praktyk protekcjonistycznych w handlu zagranicznym (jako przykłady wskazała politykę USA i UE), przy czym obecny rząd Kanady jednoznacznie opowiada się za większą otwartością międzynarodowej wymiany handlowej;
- przyczyną krytyki liberalizmu w handlu zagranicznym jest ocena, iż z otwartości dostępu do rynków, w wyniku globalizacji i rewolucji technologicznej ostatnich lat, korzysta jedynie wąska grupka uprzywilejowanych, bogatych krajów i korporacji transnarodowych, a kraje o średnim i nikim poziomie dochodów i ich społeczeństwa nie odczuwają korzyści ze swobody wymiany handlowej; niezadowolenie wynikające z takiej sytuacji prowadzi do dążeń do ograniczenia handlu i nawoływań do deglobalizacji;
- rozwiązaniem tej sytuacji powinny być nie działania ograniczające handel, ale aktywne działania rządów na rynku wewnętrznym, wzmacniające klasę średnią – z tego też względu rząd kanadyjski podejmuje inwestycje w infrastrukturę, tworzenie nowych miejsc pracy oraz realizuje aktywną politykę społeczną; drugim mechanizmem walki rządów z wypaczeniami liberalnego handlu zagranicznego powinna być odpowiedzialna polityka handlowa (ang.: progressive trade policy), w której uwzględniane są: sytuacja społeczna kraju i rynek pracy, kwestie ochrony środowiska, ochrona inwestorów;
- potrzebę dalszego rozwoju wielostronnych mechanizmów handlowych (jako przykład podała WTO), gdyż tylko takie mechanizmy są gwarancją równych zasad funkcjonowania handlu międzynarodowego, w sytuacji braku takich uregulowań eksporterzy z danego kraju sa zdani wyłącznie na przepisy i instytucje kraju importu;
- konieczność wykorzystywania handlu do wspierania rozwoju gospodarczego krajów mniej rozwiniętych (ang.: inclusive trade).

Ważnym elementem wypowiedzi minister Ch. Freeland była też przyszła umowa handlowa z UE (CETA). Umowa ta była pozytywnie przedstawiana jako instrument, który przyczyni się do rozwoju eksportu, głównie małych i średnich, firm kanadyjskich. Minister Ch. Freeland zwracała również uwagę na ważne dla strony kanadyjskiej elementy tej umowy: ochronę rynku pracy, kwestie ochrony środowiska oraz nowe podejście do ochrony inwestorów (nadrzędność prawa krajowego nad zapisami umowy przy rozpatrywaniu sporów inwestycyjnych, niezależny od sektora prywatnego system arbitrażu).

Inni uczestnicy sesji plenarnej / paneli dotyczących handlu międzynarodowego (przedstawiciele organizacji międzynarodowych, instytucji analitycznych, korporacji transnarodowych) podnosili także następujące kwestie: postęp technologiczny jako koło zamachowe handlu; rozwój klasy średniej w Chinach i Indiach będzie czynnikiem napędzającym handel w najbliższym czasie; piractwo komputerowe czynnikiem istotnie ograniczającym handel elektroniczny; istnienie ukrytego protekcjonizmu (wprowadzanie formalnych ułatwień w handlu zagranicznym przy jednoczesnym ograniczaniu dostępu do rynku przy pomocy wymogów jakościowych i innych pozataryfowych mechanizmów); potrzeba nie tylko przyjmowania umów liberalizujących handel, ale także ich realnego wdrażania (w tym na poziome instytucji krajowych); handel jako czynnik wymuszający podnoszenie efektywności działania firm.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu

* * *

Międzynarodowe Forum Ekonomiczne Ameryk uznawane jest za jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń na kontynencie amerykańskim, wchodząca w skład cyklu konferencji ekonomicznych – oprócz Montrealu organizowanych także w Miami i Toronto (a od 2017 r. także w Paryżu).

Szczegółowe informacje o konferencji na jej portalu.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

akcesoria florystyczne

Duży wybór akcesoriów florystycznych, a wśród nich: druty ozdobne i montażowe, pianki i kształtki...
Polska - SZCZECIN 2021-12-04 Dodał: Adam grabowski Handel Zobacz ofertę

Girlanda sztuczne kwiaty

Girlandy kwiatowe oraz liściaste o różnych długościach. Idealne do dekoracji np. sal weselnych, k...
Polska - SZCZECIN 2021-12-04 Dodał: Adam grabowski Handel Zobacz ofertę

domy z drewna klejonego

System budowy domów HBE jest innowacyjną technologią, opartą w całości na drewnie klejonym warstw...
Polska - SZCZECIN 2021-12-04 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert