Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPlany rozwoju samochodowego transportu elektrycznego w Kanadzie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-08-22 22:06:09
kanada, wphi montreal, samochód elektryczny, elektryczny transport samochodowy

Władze federalne i prowincjonalne w Kanadzie podejmują szereg działań na rzecz popularyzacji elektrycznego transportu samochodowego w Kanadzie.

Władze federalne i prowincjonalne w Kanadzie podejmują szereg działań na rzecz popularyzacji elektrycznego transportu samochodowego w Kanadzie.

W szczególności w marcu 2016 r. Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady (Natural Resources Canada) opublikowało mapę drogową (Roadmap for Accelerating the Deployment of Electric Vehicles in Canada 2016-2020; dokument do pobrania poniżej), która rekomenduje szereg działań w tym zakresie. W dokumencie podkreśla się, iż na dzień dzisiejszy w Kanadzie jest 18.500 pojazdów elektrycznych (electric vehicles, EV), co jest prawie dwukrotnie niższym wskaźnikiem na mieszkańca w porównaniu do USA. Ponadto zaleca się w nim – z uwagi na fakt wprowadzenia zachęt finansowych na zakup samochodów elektrycznych tylko przez trzy kanadyjskie prowincje (Ontario, Quebec i Kolumbia Brytyjska; informacje na temat tych zachęt znaleźć można na portalu Electricvehicles.ca) – wprowadzenie przez władze federalne dodatkowych bodźców w postaci dopłaty 3000 CAD, która byłaby dodawana do każdej zachęty prowincjonalnej (w przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania z budżetu federalnego na ten cel należałby przeznaczyć 120 mln CAD w latach 2016-2018). Wśród rekomendowanych działań mapa wymienia również m.in.:

  • powołanie narodowego centrum badań nad technologiami elektromobilności (national industry-academic consortium dedicated to EV research, development and innovation),
  • wdrożenie federalnych zachęt finansowych,
  • przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii informacyjnej (National Awareness Campaign, National Resource Centre, Test Driving program),
  • zakup i instalację 150 stacji ładowania na autostradach (direct current fast charging DCFC).

Mapę opracowała organizacja Electric Mobility Canada, będąca jedynym z kluczowych podmiotów skoncentrowanym na promowaniu elektrycznego transportu samochodowego w Kanadzie.

 

Z uwagi na federalny charakter Kanady, konkretne działania i strategie dotyczące promowania elektrycznego transportu samochodowego są wdrażane głównie na szczeblu poszczególnych prowincji. W szczególności w prowincji Quebec, w ramach przyjętej „Strategii elektryfikacji transportu na lata 2013-2017” (dokument do pobrania poniżej), rząd prowincji prowadzi projekty zakładające inwestycje o wartości ponad 516 mln CAD. Główne cele tej strategii:

  • wzrost wykorzystania napędu elektrycznego w transporcie (12.500 nowych pojazdów tego typu do 2017 r., 5.000 stacji ładujących – w tym 1.000 w pobliżu budynków rządowych, stopniowa ale obowiązkowa elektryfikacja floty pojazdów rządowych),
  • zachęty finansowe (do 8 tys. CAD rabatu na zakup auta elektrycznego, powołanie funduszu o wartości 115 mln CAD dla wsparcia procesu elektryfikacji),
  • rozwój technologii (plany powołania Instytutu Transportu Elektrycznego, zajmującego się badaniami w zakresie napędów elektrycznych).

Ponadto w czerwcu 2016 r. minister środowiska prowincji Quebec przedłożył lokalnemu parlamentowi projekt regulacji zakładających wymóg udziału samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży na poziomie 15,5% do 2025 r. Projekt ten został jednak skrytykowany przez producentów i dystrybutorów samochodów w Kanadzie jako nierealistyczny (oznaczałoby to konieczność sprzedaży 45 tys. pojazdów elektrycznych w tej jednej tylko kanadyjskiej prowincji – więcej niż globalna sprzedaż samochodów elektrycznych Tesli).

Z kolei w prowincji Ontario, lokalne władze – w ramach realizowanej Strategii klimatycznej – wprowadziły plan zakładający osiągnięcie przez pojazdy elektryczne 5% rynku sprzedaży samochodów do 2020 r. Wdrażanie programu mają ułatwiać akty uszczegóławiające i wprowadzające korzyści finansowe (Electric Vehicle Incentive Program, Electric Vehicle Chargers Ontario, Electric Vehicle Charging Incentive Program). Dodatkowe informacje na ten temat na stronie Ministerstwa Transportu Ontario.

Również prowincja Mannitoba wprowadza lokalną politykę służącą wzrostowi udziału EV w puli samochodów. Założenia tej polityki, w tym Mapę Drogową na rzecz Elektrycznego Transportu Samochodowego Monitoby, znaleźć można na rządowym portalu tej prowincji.

 

Ponadto wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii w transporcie samochodowym w Kanadzie, w tym technologii elektrycznych, odbywa się również za pośrednictwem specjalnych funduszy federalnych: skierowanemu do większych firm The Automotive Innovation Fund (AIF), a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - The Automotive Supplier Innovation Program (ASIP).

Źródło: Ambasada RP w Ottawie
Pliki do pobrania

Canadian Energy Strategy
pdf | 2.5 MB
Pobierz
Roadmap
pdf | 1.43 MB
Pobierz
Transportation Electrification Startegy - Quebec
pdf | 91.35 KB
Pobierz
Climate Change Strategy - Ontario
pdf | 1.45 MB
Pobierz