Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrezentacja założeń polityki gospodarczej władz prowincji Quebec

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-08-22 21:31:29
kanada, wphi montreal, quebek, quebec, współpraca gospodarcza

Rząd prowincji Quebec zaprezentował na corocznym spotkaniu z przedstawicielami korpusu konsularnego kierunki aktualnej polityki władz tej prowincji.

Rząd prowincji Quebec zaprezentował na corocznym spotkaniu z przedstawicielami korpusu konsularnego kierunki aktualnej polityki władz tej prowincji.

W obszarze polityki gospodarczej do najważniejszych planów władz tej prowincji zaliczyć należy:
- realizacja zobowiązań z konferencji klimatycznej „COP-21” w Paryżu (dekarbonizacja gospodarki) – co ma nastąpić przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału energetyki odnawialnej (przede wszystkim hydroenergetyki, ale także energetyki wiatrowej i wykorzystania biopaliw) oraz zastępowanie wykorzystywanej powszechnie w usługach transportowych ropy naftowej energią elektryczną (w ramach realizacji strategii elektryfikacji transportu prowincji Quebec – przede wszystkim dalsze stymulowanie rozwoju prywatnego i biznesowego samochodowego transportu elektrycznego; szerzej na temat strategii na jej portalu), a także poprzez poprawę zarządzania systemem przesyłu i wykorzystania energii;
- dalszy rozwój wydobycia węglowodorów, ale jako zapasowego źródło energii;
- zwiększenie efektywności produkcji i konkurencyjności przedsiębiorstw w prowincji – cel ten ma być osiągnięty poprzez zwiększenie innowacyjności tych przedsiębiorstw (władze prowincji będą kontynuować działania na rzecz stymulowania rozwoju sektora R&D);
- lepsza integracji osób w wieku produkcyjnym na lokalnym rynku pracy;
- wspieranie jak najszybszego wejścia w życie umowy CETA (m.in. jako nowe możliwości pozyskania inwestycji europejskich w związku z wzmocnieniem mechanizmów ochrony inwestycji w w/w umowie);
- rozwój terytoriów północnych prowincji – poprzez realizację „Programu Północy”, który zakłada m.in. rozwój górnictwa, energetyki, turystyki, przemysłu drzewnego, przemysłu morskiego czy infrastruktury transportowej (szerzej na temat tego programu na jego portalu);
- zwiększenia znaczenia gospodarki morskiej, przede wszystkim transportu morskiego, w gospodarce prowincji – poprzez realizację „Planu działań na lata 2015-2020” w ramach realizacji „Strategii morskiej Quebecu do roku 2030” (szerzej na temat w/w dokumentów na portalu).

 

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu