Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Kanady oraz budżet na 2015 rok.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-05-12 21:47:16
aktualności

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Kanady oraz budżet na 2015 rok.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

PKB (w mld CAD)

1,662.8

1,770.0

1,831.2

1,893.8

1,976.2

PKB na mieszkańca (w CAD)

48,897

51,540

52,694

53,870

55,605

Realny PKB

1,593.4

1,640.5

1,672.1

1,705.6

1,748.7

Dynamika PKB

3.4%

3.0%

1.9%

2.0%

2.5%

Udziały poszczególnych sektorów gospodarki w PKB w %

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i myślistwo

1.6%

1.6%

1.6%

1.8%

1.6%

Górnictwo oraz wydobycie ropy naftowej i gazu

7.9%

8.1%

8.0%

8.1%

8.4%

Przemysł budowlany

9.4%

9.5%

9.7%

9.8%

9.6%

Produkcja przemysłowa

10.8%

10.8%

10.8%

10.5%

10.6%

Handel hurtowy i detaliczny, transport i magazynowanie

14.9%

15.1%

15.0%

15.0%

15.2%

Finanse, ubezpieczenia i nieruchomości

18.9%

19.0%

19.1%

19.3%

19.4%

Kultura, sztuka, rozrywka i rekreacja

4.2%

4.1%

4.0%

4.0%

3.9%

Usługi profesjonalne, restauracje i hotele

10.7%

10.7%

10.7%

10.7%

10.6%

Edukacja, zdrowie, usługi społeczne i rządowe

21.6%

21.3%

21.1%

20.9%

20.7

Handel

Wskaźnik Terms of Trade (2007=100.0)

97.2

99.6

98.5

98.5

101.1

Eksport dóbr i usług (jako % PKB)

29.1%

30.6%

30.2%

30.2%

31.6%

Import dóbr i usług (jako % PKB)

31.0%

31.8%

32.1%

31.8%

32.5%

Rząd Federalny

Saldo (Rachunki Narodowe) (w mld CAD)

-39.0

-31.1

-17.4

-12.7

-4.4

Inflacja (CPI)

1.8%

2.9%

1.5%

0.9%

2.0%

Bezrobocie

8.0%

7.4%

7.3%

7.1%

6.9%

Populacja (w mln)

34.0

34.3

34.8

35.2

35.5

Badania i Rozwój

Wydatki na Badania i Rozwój (w mld CAD)

30.6

31.5

31.3

30.7

30.6

Wydatki na Badania i Rozwój (%PKB)

1.84%

1.78%

1.71%

1.62%

1.55%

Średnie stopy procentowe - Banki

Kanada

2.60%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

USA

3.25%

3.25%

3.25%

3.25%

3.25%

Średnie kursy walut (1 CAD)

U.S. Dollar

0.97

1.01

1.00

0.97

0.91

Euro

0.73

0.73

0.78

0.73

0.68

Źródło: Department of Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT) http://www.international.gc.ca/economist-economiste/statistics-statistiques/data-indicators-indicateurs/Annual_Ec_Indicators.aspx?lang=eng, Statistics Canada, Bank of Canada.

 

Budżet Kanady na 2015 rok

W przedstawionym 21 kwietnia br. budżecie Kanady wydatki zaplanowano na 288 mld CAD, a przychody na 290 mld CAD. Konserwatywny rząd Stevena Harpera dotrzymał wcześniejszych obietnic dotyczących zbilansowanego budżetu, co było możliwe m.in. dzięki decyzji o sprzedaży części majątku będącego w posiadaniu państwa (udziały o wartości 1 mld CAD w General Motors), założeniu wzrostu cen ropy do $54 za baryłkę w 2015 ($67 w 2016 i $75 w 2017) i przeznaczeniu 2 mld CAD na fundusz ewentualnościowy (contingency fund), służący pomocą w przypadku kryzysu (np. załamania cen ropy). Budżet jest zbilansowany, ale odkłada wiele istotnych kwestii na przyszłość (np. obietnica obniżki podatków) oraz opiera się na niepewnych założeniach (wzrost cen ropy), co – w ocenie części krytyków (w tym z opozycji) – jest instrumentalnym zabiegiem skoncentrowanego już na kampanii politycznej premiera Stevena Harpera (jesienne wybory parlamentarne).

Plan działań ekonomicznych przewiduje:

Zbilansowanie budżetu:

 • Nadwyżkę budżetową 1,4 mld CAD (2015-16);
 • Rząd Harpera spłacił 37 miliardów długu przed „wielką recesją”, co sprawiło, że całkowite obciążenie rządu Kanady długiem netto jest najniższe wśród krajów z grupy G-7 i jednym z najniższych wśród krajów G-20.

Wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy:

 • Wzrost gospodarczy o 2%;
 • Federalny Fundusz Interwencyjny ulegnie zmniejszeniu do poziomu 1 mld w latach 2015-16, powracając do poziomu 3 mld przed rokiem 2019;
 • Redukcja stopy opodatkowania małych przedsiębiorstw do 9 % ( z 11%) - wprowadzenie tego rozwiązania przewidziano do 2019 r., obejmie ono ok. 700 tys. firm o rocznych przychodach do 500 tys. CAD;
 • Zapewnienie producentom 10-letniej ulgi podatkowej na zwiększenie inwestycji by zachęcić do wzrostu produktywność oraz inwestycji w maszyny i urządzenia;
 • Poprawa dostępu finansowania dla małych przedsiębiorstw poprzez program finansowania małych przedsiębiorstw;
 • Rozszerzanie usług oferowanych przez Business Development Bank of Canada i Export Development Canada małym i średnim przedsiębiorstwom;
 • Zwiększenie całożyciowej kapitałowej ulgi podatkowej do kwoty 1 miliona dla właścicieli przedsiębiorstw rolniczych i rybackich;
 • Zapewnienie kwoty 14 milionów na przestrzeni dwóch lat programowi Futurpreneur Canada wspierającemu młodych przedsiębiorców;
 • Wspieranie programu Action Plan for Women Entrepreneurs, aby pomóc i zapewnić sukces kobietom – właścicielkom przedsiębiorstw;
 • Wspieranie prowincji i terytoriów w celu zharmonizowania wymagań dotyczących szkolenia i praktyk zawodowych oraz wymagań dotyczących szkoleń i certyfikacji w wybranych zawodach objętych programem Red Seal;
 • Dodatkowe 1,3 mld w ciągu najbliższych sześciu lat na wsparcie Kanadyjskiej Fundacji Innowacyjności (Canada Foundation for Innovation), która przyznaje granty na prace badawcze w zakresie infrastruktury;
 • Dalsze zapewnianie kwoty średnio 5,35 miliarda rocznie na infrastrukturę prowincjonalną, terytorialną i lokalną w ramach New Building Canada Plan;
 • Zainwestowanie 750 milionów w ciągu dwóch lat, poczynając od roku 2017–18 oraz 1 miliarda rocznie po tym okresie w nowy fundusz Public Transit Fund, którego celem jest stworzenie nowej infrastruktury transportu publicznego, aby zwiększyć przepustowość dróg w dużych miastach.

Wspieranie handlu:

 • Zapewnienie 50 mln w ciągu pięciu lat na program dzielenia kosztów pozyskiwania nowych możliwości eksportowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Zabezpieczenie dostępu do rynku rolnego poprzez dostarczenie 18,1 mln w ciągu dwóch lat, począwszy od roku 2016-17 na promocję konkurencyjności i możliwości handlowych sektora rolno-spożywczego;
 • Zapewnienie 5,7 mln w ciągu pięciu lat, począwszy od roku 2015-16 na zabezpieczenie dostępu do rynku dla nowych produktów z fok kanadyjskich;
 • Zapewnienie 3 mln w ciągu trzech lat, począwszy od roku 2015-16, na Międzynarodowe Centrum Morskie w Vancouver w celu przyciągnięcia zagranicznych firm żeglugowych do Kanady;
 • Kontynuacja programów Beyond The Border i Regulatory Cooperation Council Action Plans w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i handlu w perspektywie długoterminowej z USA.

Promocja dobrobytu rodzin i innych środowisk:

 • Zwiększenie do 10 tys. rocznego limitu wpłat na wolne od podatku rachunki oszczędnościowe;
 • Zmiana zasad dotyczących rejestrowanych funduszy emerytalnych lub RRIF na korzyść emerytów;
 • Podwojenie rocznego limitu wpłat na wolnych od podatku kontach oszczędnościowych (TFSA) dla seniorów w wieku 71 lat – z 5 tys. do 10 tys. dolarów;
 • Ulgi podatkowe (Home Accessibility Tax Credit) na remonty domów dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • Ułatwienie dostępu do edukacji wyższej poprzez rozszerzenie kryteriów przyznawania stypendiów Canada Student Grants, dla osób o niskich i średnich dochodach;
 • Przystosowanie programu pożyczek dla studentów Canada Student Loans Program do potrzeb rodzin, poprzez redukcję wymaganego wkładu rodziców;
 • Wydłużenie z sześciu tygodni (obecnie) do 6 miesięcy dla okresu przyznawania świadczeń z funduszu EI w przypadku tzw. compassionate care benefits;
 • Wspieranie najbardziej potrzebujących mieszkańców poprzez zapewnienie 150 milionów w ciągu czterech lat, poczynając od roku 2016–17, na mieszkalnictwo socjalne w Kanadzie, poprzez umożliwienie dostarczycielom mieszkań socjalnych wcześniejszego spłacania długoterminowych, nieodnawialnych kredytów hipotecznych bez naliczania kar;
 • Poprawa dostępu do materiałów drukowanych dla osób z wadami wzroku;
 • Zapewnienie potrzebnego wsparcia weteranom i ich rodzinom poprzez: przyznanie nowego świadczenia na zabezpieczenie emerytalne (Retirement Income Security Benefit) weteranom o średnim i poważnym stopniu niepełnosprawności; rozszerzenie dostępu do zasiłku przy trwałej niepełnosprawności (Permanent Impairment Allowance) dla niepełnosprawnych weteranów; zwiększenie świadczenia z racji utraty zarobków (Earnings Loss Benefit) dla niepełnosprawnych weteranów służb rezerwowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin; stworzenie nowego wolnego od podatku świadczenia Family Caregiver Relief Benefit dla dofinansowania opiekunów oraz zwiększony zakres zindywidualizowanego wsparcia dla weteranów.

Zapewnienie bezpieczeństwa Kanadyjczykom:

 • Kanadyjska armia otrzyma dodatkowe 11,8 mld na modernizację w ciągu kolejnych 10 lat począwszy od roku 2017.  W roku bieżącym 360 mln zostanie przekazane kanadyjskiej misji wojskowej na walkę z tak zwanym „Państwem Islamskim”;
 • Na walkę z terroryzmem zostanie przeznaczone 18 mln dolarów, a w ciągu kolejnych 5 lat w sumie 91 mln. W tym samym okresie 94,4 mln zostanie wydane na cyber-bezpieczeństwo;
 • Zwalczanie terroryzmu poprzez zapewnienie dodatkowych środków Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej, Kanadyjskiej Agencji Wywiadu i Bezpieczeństwa oraz Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych;
 • Zwiększenie możliwości Kanady w zakresie gromadzenia informacji wywiadowczych;
 • Ochrona integralności granic oraz ułatwianie legalnych wjazdów do Kanady dla podróżnych o niskim stopniu ryzyka z wybranych krajów wymagających wiz;
 • Zapewnienie 7,1 mln w latach 2015-16 dla Sił Zbrojnych Kanady na dostarczenie pomocy szkoleniowej ukraińskiej armii.

Fakty w skrócie:

 • Obecnie jest zatrudnionych o 1,2 miliona Kanadyjczyków więcej niż pod koniec recesji w czerwcu 2009 r. Większość nowych miejsc pracy netto to stanowiska pełnoetatowe w sektorze prywatnym;
 • W trakcie wychodzenia z kryzysu gospodarka Kanady stała się jedną z najlepszych wśród krajów G-7;
 • Realny PKB (produkt krajowy brutto) znacznie przewyższa poziom sprzed recesji— najlepszy wskaźnik wśród krajów G-7;
 • Światowe Forum Ekonomiczne w swoim corocznym „Globalnym raporcie konkurencyjności” uznało system bankowy Kanady za najpewniejszy siódmy raz z rzędu;
 • Według agencji KPMG, łączny koszt podatku dla przedsiębiorstw w Kanadzie jest najniższy spośród krajów G-7 i o 46 procent niższy niż w Stanach Zjednoczonych;
 • Agencja Bloomberg uznała Kanadę za drugie pod względem atrakcyjności miejsce na świecie z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: The Government of Canada http://www.budget.gc.ca/2015/docs/bb/brief-bref-eng.html

Department of Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT), Statistics Canada, Bank of Canada, KPMG, The Globe and Mail, Huffington Post

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pozycjonowanie stron oferta

Poprawa pozycji w wynikach wyszukiwania to gwarancja zwiększenia ruchu na stronie i zdobycie nowy...
Polska - SZCZECIN 2021-12-04 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Pozycjonowanie stron

Pozycjonowanie lokalne to nasza specjalność o kilkunastu lat. Wiemy, że zaistnienie firmy na rynk...
Polska - SZCZECIN 2021-12-04 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Wydawnictwa Zobacz ofertę

Pozycjonowanie stron Google

Jesteśmy agencją SEO z ponad 15 letnim doświadczeniem, która od początku postawiła na rzetelność ...
Polska - SZCZECIN 2021-12-04 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert