Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpółka

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-07-03 12:47:44
kanada, spółki, prawo, podatki

W Kanadzie istnieją dwa rodzaje spółek (ang. Partnerships) - zwykłe i ograniczone.

Spółka jest umową zawartą między dwoma lub więcej osobami. Na podstawie takiej umowy partnerzy podejmują wspólną działalność gospodarczą, łącząc środki, jakimi dysponują. Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie pisemnej, najlepiej z pomocą prawnika. W spółce partnerzy dzielą się zyskiem zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie. 

 

 

Spółka zwykła
General Partnership

 

Wszyscy wspólnicy biorą udział w zarządzaniu spółką i wszyscy partnerzy ponoszą w równym stopniu odpowiedzialność za zobowiązania podjęte w imieniu spółki przez jednego ze wspólników. Każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za przekroczenie prawa lub błąd w działalności firmy popełniony przez jednego lub wszystkich wspólników.

 

Spółka ograniczona
Limited Partnership

 

W spółce ograniczonej jeden lub więcej partnerów przyjmuje odpowiedzialność za zadłużenie spółki, a pozostali wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego kapitału.

Spółki działają w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w poszczególnych prowincjach i muszą być zarejestrowane przez odpowiednie rządowe agencje prowincjonalne. Spółka może określać własny rok budżetowy, ale zmiana jego terminu wymaga zgody Canada Revenue Agency. Zyski spółki są traktowane jako dochody właścicieli spółki i podlegają opodatkowaniu w oparciu o indywidualne stawki podatkowe.

Umowa spółki ustala formalno-prawne warunki działalności oraz tryb rozwiązywania sporów. Określa przede wszystkim:

  • zakres odpowiedzialności partnerów
  • zasady podziału zysków i pokrywania strat
  • sposób wnoszenia udziałów
  • warunki rozwiązywania spółki

Rejestracja spółki polega na złożeniu oświadczenia woli przez wypełnienie deklaracji podpisanej przez wszystkich wspólników. W dokumencie tym należy określić:

  • zakres działalności
  • prowincję lub terytorium działania
  • okres, na jaki jest powołana

Deklaracja powołująca spółkę obowiązuje i nabiera mocy prawnej po zarejestrowaniu w odpowiednim urzędzie prowincji lub terytorium.

Zaletą spółki jest większy liczebnie zarząd, możliwości podejmowania poważniejszych przedsięwzięć gospodarczych, łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł kapitału.