Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRządowe programy wsparcia eksportu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Zack Labieniec | 2018-11-16 04:45:22
wsparcie eksportu, programy rządowe

Podstawowe informacje na temat kluczowych programów rządowych, których celem jest wsparcie finansowe i stymulowanie wzrostu eksportu wśród polskich przedsiębiorców

Program "Finansowe Wspieranie Eksportu"

 

Program rządowy, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, polega na udzielaniu zagranicznym nabywcom przez BGK kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Program przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
 • Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio
 • Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego
 • Postfinansowanie akredytyw dokumentowych
 • Dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych
 • Potwierdzanie akredytyw dokumentowych
 • Prefinansowanie eksportu

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronach z ofertą wspierania eksportu dla przedsiębiorstw.

 

Program wspierania eksportu DOKE

 

Bank Gospodarstwa Krajowego administruje Programem DOKE (system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych), który jest instrumentem wspierania eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym, finansowanym kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych.

Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji.

Więcej informacji tutaj

 

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej skierowana jest do polskich firm działających z powodzeniem w kraju i planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski. Fundusz wspiera ekspansję zagraniczną poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty należące do polskich spółek.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej dzieli z polskimi firmami ryzyko inwestycji w zagraniczne projekty i zapewnienia współfinansowanie zagranicznych spółek zależnych należących do polskich firm. Firmy mogą skorzystać z finansowania w postaci kapitału, mezzanine i pożyczek zabezpieczonych tylko aktywami zagranicznego projektu, bez regresu do polskiej spółki. Horyzont czasowy inwestycji Funduszu jest dopasowany do specyfiki poszczególnych przedsięwzięć i zwykle zawiera się w przedziale od 5 do 7 lat.

Udział Funduszu Ekspansji Zagranicznej w finansowaniu projektu będzie zwykle wynosić od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, ale nie będzie stanowił więcej niż 50% wartości całej inwestycji. Fundusz Ekspansji Zagranicznej zawsze będzie udziałowcem mniejszościowym – zarządzanie projektem będzie zawsze pozostawać w rękach polskiej firmy. Oczekiwana stopa zwrotu będzie ustalana indywidualnie i zależeć będzie od ryzyka projektu, ryzyka kraju, w którym jest realizowany oraz wybranego instrumentu finansowego.

Więcej informacji tutaj

 

Narzędzia wsparcia eksportu oferowane przez KUKE

KUKE S.A. (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) wraz z BGK realizują rządowy program „Finansowe Wspieranie Eksportu”, którego celem jest pobudzenie wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług.

Narzędzia wsparcia eksportu oferowane przez KUKE adresowane są bezpośrednio do przedsiębiorców:

 • Polisa na Wschód
 • Ubezpieczenie pojedynczego kontraktu eksportowego
 • Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą
 • Gwarancje kontraktowe
 • Gwarancja spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eksportowy

oraz do banków finansujących kontrakty eksportowe:

 • Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy
 • Ubezpieczenie forfaitingu
 • Ubezpieczenie leasingu finansowego
 • Gwarancje zapłaty nalezności związanych z akredytywami

Więcej informacji tutaj

 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Firma faktoringowa KUKE Finance została powołana do życia przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w marcu 2014 roku. Celem działalności firmy jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Więcej informacji tutaj

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Industrial Development Agency JSC)

ARP S.A. posiada unikalną na rynku ofertę usług finansowych - pożyczek, poręczeń, obligacji/dokapitalizowania, pomocy publicznej skierowanych przede wszystkim do dużych firm – prywatnych, samorządowych i państwowych. W okresie ostatnich 6 lat ARP S.A. udzieliła przedsiębiorstwom pożyczek w łącznej wysokości ponad 3,6 mld zł.

Więcej info tutaj

 

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

Fundusze pożyczkowe oferują atrakcyjnie oprocentowane pożyczki zarówno firmom rozpoczynającym działalność, jak i już istniejącym przedsiębiorcom z sektora MSP. Dzięki ich ofercie firma, która nie ma dostępu do kredytów w banku z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej, może uzyskać środki na finansowanie i rozwój swojej działalności. O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa oraz posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie obsługiwanym przez fundusz.

Fundusze pożyczkowe i doręczeniowe działają na podstawie ogólnych przepisów prawa, tj. kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Równocześnie część funduszy funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) na zasadach określonych w standardzie oraz na podstawie porozumień o współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej informacji: Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Poręczeniowe

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

 

PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

Działania Agencji nakierowane są przede wszystkim na pomoc małym i średnim przedsiębiorcom. PARP realizuje sześć celów strategicznych:

 • Wspieranie rozwoju nowych pomysłów i modeli biznesowych;
 • Inicjowanie i kompleksowe wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 • Wspieranie przedsiębiorców sektora MSP we wchodzeniu na zagraniczne rynki;
 • Budowanie powiązań i wspieranie współpracy wśród przedsiębiorstw i ich otoczenia;
 • Pomoc w kreowaniu polityki innowacyjnej państwa;
 • Tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym.

 

W zakresie wsparcia eksporterów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje m.in.:

 • Konkursy mające na celu dofinansowanie projektów, których celem jest opracowanie nowego modelu biznesowego zakładającego internacjonalizację aktywności gospodarczej.
 • Program Go to Brand.pl odpowiedzialny za internacjonalizację polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności gospodarki. Celem poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajdują się na stronie internetowej PARP.

 

Zachęcamy do zapoznania się również z pełną ofertą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) www.pfr.pl - grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów a także osób prywatnych inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

PFR Ventures to podmiot zarządzający funduszami funduszy, zapewniający finansowanie zwrotne poprzez fundusze VC oraz grupy aniołów biznesu innowacyjnym MŚP na różnych etapach rozwoju.

 

Więcej informacji na temat polskich programów wsparcia eksportu znajduje się na stronie Portalu Promocji Eksportu w zakładce „ Niezbędnik Eksportera

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Elveconn - sklep internetowy z częściami do maszyn

Szukasz sprawdzonych części do maszyn rolniczych, naczep, przyczep czy samochodów osobowych? Elve...
Polska - WROCŁAW 2020-11-30 Dodał: Adam Turek Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Donica Betonowa

Jej szary kolor , charakterystyczna struktura i surowa stylistyka (omawiana jest donica betonowa)...
Polska - Nowa Sól 2019-10-01 Dodał: Jacek Hłubowski Rzemiosło artystyczne Zobacz ofertę

Donice z betonu

Oferowane w naszym sklepie przepiękne i niedrogie doniczki doniczki i donice z betonu to produkt...
Polska - Nowa Sól 2019-11-19 Dodał: Jacek Hłubowski Rzemiosło artystyczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert