Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKANADYJSKI SYSTEM WSPIERANIA EKSPORTU

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2015-11-18 02:51:08
aktualności

W Kanadzie wsparciem na rozwój działalności eksportowej zajmuje się agencja rządu federalnego Export Development Canada (EDC) – Crown corporation and Canada’s official Export Credit Agency – http://www.edc.ca. EDC oferuje instrumenty finansowe dla projektów oraz kontraktów, realizowanych z wykorzystaniem produktów czy usług z Kanady.

W Kanadzie wsparciem na rozwój działalności eksportowej zajmuje się agencja rządu federalnego Export Development Canada (EDC) – Crown corporation and Canada’s official Export Credit Agency – http://www.edc.ca. EDC oferuje instrumenty finansowe dla projektów oraz kontraktów, realizowanych z wykorzystaniem produktów czy usług z Kanady. EDC funkcjonuje na zasadach komercyjnych, współpracując zarówno z przedsiębiorstwami, jak i bankami. Export Development Canada działa od 1944 roku i jest aktywne na prawie 200 rynkach całego świata, a suma udzielonych przez EDC kredytów i gwarancji w skali globalnej wyniosła w 2013 r. ponad 95,4 mld. dolarów kanadyjskich w tym 27,3 mld. na rynkach wschodzących. Był to wzrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego. W 2013 r. EDC wsparło działalność 7 165 kanadyjskich firm i ich globalnych klientów na 198 rynkach świata, gdzie aż 77% stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa.

Usługi finansowe oferowane przez EDC to:

 • Kredyty dla firm zagranicznych na zakup towarów i usług w Kanadzie
 • Kredyty obrotowe dla kanadyjskich firm udzielane na potrzeby realizacji kontraktów eksportowych
 • Kredyty i ubezpieczenia wspomagające kanadyjskie firmy w inwestycjach za granicą
 • Gwarancje dla banków zabezpieczające kredyty inwestycyjne
 • Ubezpieczenia oraz ochrona kanadyjskich firm przed różnymi zagrożeniami, w tym braku płynności finansowej
 • Usługi wiążące mające na celu pomoc w utrzymaniu gwarancji płynnego świadczenia usług
 • Rozwiązania kapitałowe (pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw w formie kredytów, emisji obligacji lub akcji).

EDC odgrywa kluczową rolę we wspieraniu przedsiębiorstw w celu zapewnienia im konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem, relacje z partnerami krajowymi i międzynarodowymi oraz zobowiązania do należytego zarządzania finansami pozwoliły EDC dostarczać cenne usługi swoim klientom, przy jednoczesnym wzmocnieniu zdolności finansowej i ekonomicznej Kanady, w szczególności w odniesieniu do wymiany handlowej.

EDC podlega Foreign Affairs and International Trade Canada (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego) i jest regulowane przez następujące ustawy: Export Development Act, the Financial Administration Act, the Corruption of Foreign Public Officials Act, the Public Servants Disclosure Protection Act oraz the Federal Accountability Act. Według kanadyjskiego prawa EDC jest zobligowane do przedstawiania zrewidowanych sprawozdań rocznych kanadyjskiemu parlamentowi, a także podsumowanie pięcioletniego planu i budżetu.

Partnerzy Export Development Canada (EDC)

Zdolność EDC do spełnienia globalnych potrzeb kanadyjskich firm jest zależna od silnych powiązań z partnerami w sektorze publicznym i prywatnym. Partnerstwo to jest wieloletnim priorytetem, które pozwala EDC na wykorzystanie informacji i wiedzy od instytucji finansowych i innych agencji rządowych.

Współpraca z sektorem publicznym

Export Development Canada (EDC) wraz z Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) wspierają rząd kanadyjski w intensyfikacji międzynarodowej wymiany handlowej i wzrostu wolumenu eksportu towarów i usług. EDC działa we współpracy z instytucjami i bankami takimi jak:

Wykorzystując relacje z powyższymi organizacjami EDC jest w stanie przedstawić szerszą gamę rozwiązań, aby sprostać potrzebom kanadyjskich firm. Dzięki większej wymianie informacji, współpracy i wspólnym przedsięwzięciom, EDC jest kluczowym partnerem w mechanizmach wspierania eksportu w Kanadzie.

Współpraca z sektorem prywatnym

Jeżeli jest to możliwe, EDC pozyskuje wyselekcjonowanych partnerów w sektorze prywatnym i sektorze usług finansowych, aby wykorzystać ich doświadczenie i zdolności w celu doskonalenia i poszerzania swoich usług coraz szerszej gamie kanadyjskich przedsiębiorstw.

Strategia EDC

Strategia biznesowa EDC jest zbudowana wokół wzmocnienia zdolności ekonomicznej i finansowej Kanady w ramach wymiany handlowej, będąc zaufanym partnerem kanadyjskich eksporterów i inwestorów, instytucji finansowych, zarówno w Kanadzie i na całym świecie, zagranicznych nabywców, a także jego akcjonariuszy - rządu Kanady.

EDC oferuje klientom zarówno informacje rynkowe niezbędne do podejmowania świadomych decyzji biznesowych oraz ubezpieczenia i rozwiązania finansowe, których potrzebują, aby wspierać i rozwijać międzynarodowe działania inwestycyjne m.in. przez:

Ochronę należności zagranicznych

EDC może zaoferować rozwiązania ubezpieczeniowe, które zaspokoją potrzeby kanadyjskich firm i chronią je przed szerokim spektrum zagrożeń, w tym:

 • Ochronę jednej lub wszystkich umów sprzedaży
 • Zapewnienie pokrycia finansowego zagranicznych podmiotów zależnych
 • Zapewnienie pokrycia ryzyka handlowego i politycznego
 • Zapewnienie lepszych warunków płatności i różnych opcji kredytowych

Finansowanie zagranicznych klientów i inwestorów

Rozwiązania finansowe EDC mogą pomóc kanadyjskim przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie ich zagranicznym klientom finansowania średnio- lub długoterminowego, w celu wsparcia kapitałowego sprzedaży eksportowej i inwestycji zagranicznych, w tym finansowania:

 • Wzrostu ich międzynarodowej sprzedaży
 • Wejścia na nowe rynki
 • Finansowanie eksportu oraz potrzeb kapitałowych
 • Finansowanie oraz ubezpieczenie inwestycji na rynkach zagranicznych w celu wspierania nowej generacji kanadyjskich eksporterów i inwestorów

Uwolnienie kapitału obrotowego i linii kredytowych

Szeroka gama rozwiązań i gwarancji EDC pozwala na uwolnienie kapitału obrotowego i linii kredytowych firm w celu płynnego przepływu środków pieniężnych.

Rozwiązania obejmują:

 • Udzielanie gwarancji wykonania kontraktu bez wpływu na kapitał obrotowy
 • Ochronę przed wahaniem kursu walut, tzw. EDC’s Foreign Exchange Facility Guarantee
 • Uzyskanie linii kredytowej lub innego finansowania z banku zagranicznego

Programy finansowania

EDC oferuje instrumenty finansowania w ramach programów takich jak:

1. Export Guarantee Program – dostarcza instytucji finansowej gwarancji na:

 • finansowanie bieżącej działalności operacyjnej związanej z kontraktami eksportowymi
 • finansowanie bieżącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy
 • zakup sprzętu i innych wydatków na cele związane z eksportem
 • wsparcie inwestycji i rozwoju poza granicami Kanady
 • kredyt przy udziale zwrotu podatku jako zabezpieczenie - Federal and provincial Research and Development Tax Credits (R&D)
 • inwestycje poza Kanadą i wsparcie kapitału obrotowego dla zagranicznych jednostek zależnych
 • aktywa poza granicami Kanady, do których eksporter ma nieograniczony tytuł prawny
 • zwiększenie linii kredytowej eksportera przez operacyjne uzupełniania depozytu zabezpieczającego wierzytelności z rachunków zagranicznych

Wartość gwarancji różni się w zależności od zdolności kredytowej firmy, a także pakietu ubezpieczenia. Kwota gwarantowana to zazwyczaj 75% kwoty kredytu udzielonego przez instytucję finansową, jednakże może to być:

 • do 75% dla kwot od 500 000 dolarów do 10 mln dolarów
 • do 90% dla kwot do 500 000 dolarów włącznie
 • do 100% dla kredytów w przypadkach, kiedy kanadyjskie firmy inwestują bezpośrednio za granicą

Aby zakwalifikować się do programu EGP instytucja finansowa musi być gotów do ustanowienia porozumienia kredytowego z eksporterem i uczestniczyć w finansowaniu. W przypadku kredytów niezwiązanych bezpośrednio z transakcją eksportową wymagane jest, aby wartość łącznych skonsolidowanych sprzedaży exportowych w ciągu roku wynosiła 15% całej sprzedaży, jeśli tak nie jest dokonywana jest analiza strategii eksportowej firmy.

Więcej informacji pod adresem: http://www.edc.ca/EN/Our-Solutions/Financing/Pages/export-guarantee-program.aspx

2. Foreign Buyer Financing oferuje szereg rozwiązań finansowych dla zagranicznych nabywców na elastycznych warunkach spłat, zwykle od dwóch do pięciu lat. Program oferuje:

 • pożyczki bezpośrednio dla zagranicznego nabywcy lub w przypadku potrzeby finansowania skonsolidowanego pomoc w otrzymaniu kredytu
 • linie kredytowe dla zagranicznych nabywców na wielokrotny zakup od firm kanadyjskich
 • gwarancję dla zagranicznych nabywców obejmującą kredyt na zakup towarów i usług inwestycyjnych

Więcej informacji pod adresem: http://www.edc.ca/EN/Our-Solutions/Financing/Foreign-Buyer-Financing/Pages/default.aspx

3. Foreign Investment Financing oferuje innowacyjne rozwiązania finansowe dla średniej wielkości firm kanadyjskich, które chcą rozwijać swoją działalność na skalę międzynarodową.

Finansowanie jest zwykle w formie zabezpieczonego kredytu terminowego, zorganizowanego w jeden z dwóch sposobów:

 • Kredyt jest kierowany bezpośrednio do kanadyjskiej firmy z uzasadnieniem jej inwestycji zagranicznych (w tym przypadku, zagraniczna filia będzie zobowiązana zapewnić bezpieczną gwarancję na pożyczkę)

lub

 • Kredyt jest bezpośrednio zabezpieczony aktywami w oddziale zagranicznym

Więcej informacji pod adresem: http://www.edc.ca/EN/Our-Solutions/Financing/Pages/foreign-investment.aspx

4. Supplier Financing zapewnia finasowanie dostawców, zakup weksli wystawionych przez zagranicznego nabywcę do zakupu kanadyjskich towarów i usług, co zwiększa płynności finansową dostawcy.

Więcej informacji pod adresem: http://www.edc.ca/EN/Our-Solutions/Financing/Pages/supplier-financing.aspx

5. Structured and Project Finance

EDC i Project Finance Group to organizacja koncentrująca największy i najbardziej doświadczony zespół doradców finansowych w Kanadzie oraz zapewniająca rozwiązania w kwestii inicjowania, weryfikacji projektów, ich uzasadnienia biznesowego i sprawnego zarządzania finansami projektów i przedsiębiorstw.

Więcej informacji pod adresem: http://www.edc.ca/EN/Our-Solutions/Financing/Project-Finance/Pages/default.aspx

Export Development Canada (EDC) w Polsce

Od 2002 r. EDC posiada przedstawicielstwo w Polsce, które mieści się przy Ambasadzie Kanady w Warszawie. Finansowe wsparcie współpracy handlowej oraz pomoc w zarządzaniu ryzykiem udzielane przez EDC są dostępne dla firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność w Europie Środkowej i Wschodniej, a w szczególności w Polsce. Podstawowe usługi polskiego oddziału EDC to:

•             udzielanie pożyczek wiarygodnym nabywcom (importerom)

•             ubezpieczenie realizacji akredytyw bankowych

•             ubezpieczenie wybranych kontraktów eksportowych dla wiarygodnych nabywców i kredytobiorców.

EDC w Polsce wsparło dotychczas 158 kanadyjskich firm i zapewniło ubezpieczenia 260 międzynarodowym inwestorom. Suma udzielonych przez polski oddział EDC kredytów, ubezpieczeń i gwarancji w 2013 r. wyniosła 213,48 mln dolarów kanadyjskich.

Kluczowe sektory przemysłu wspierane przez EDC w Polsce to:

•             Lotnictwo

•             Budownictwo i infrastruktura

•             Infrastruktura ochrony środowiska m.in. oczyszczalnie ścieków

•             Energetyka

•             Usługi transportowe

 

Ważne kontakty:

EDC Representation - Düsseldorf, Germany:

Klaus Houben

Senior Regional Manager, Europe

Tel.: + 49 211 17217 45

Mobile: + 49 151 5381 6672

Email: khouben@edc.ca

 

Anna Wozniak

Associate Regional Manager, Europe

Tel.: + 49 211 17217 46

Mobile: + 49 151 5381 2048

Email: awozniak@edc.ca

 

Monika Ciesielska

Coordinator, Europe

Tel.: + 49 211 17217 47

Mobile: + 49 151 617120 76

Email: mciesielska@edc.ca

 

Ambasada Kanady w Warszawie

ul. Jana Matejki 1/5

00-481 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 584 3100

Faks: +48 22 584 3192

Poczta elektroniczna: wsaw@international.gc.ca

 

Opracowanie WPHI Montreal

Źródła: EDC Canada http://www.edc.ca/