Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje celne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2015-11-18 20:19:57
cło, importer, canadian border services agency,

Za odbiór towaru w Kanadzie i dokonanie formalności z kanadyjskim urzędem celnym (Canadian Border Services Agency- CBSA) odpowiada miejscowy importer. Kanadyjska służba celna (Canadian Border Services Agency – dalej „CBSA”) w swoich zaleceniach dla importerów wyróżnia 3 kroki w procesie importu przez nich towarów na teren Kanady, tj.:

1/ uzyskanie niezbędnych zezwoleń;

2/ obliczenie należnych ceł i opłat;

3/ odprawienie towaru (ang. clearance).

 

Ad. 1: w pierwszej kolejności importerzy (podmioty znajdujące w Kanadzie) są zobowiązani uzyskać od Revenue Canada (kanadyjskich władz podatkowych) numer statystyczny do celów importu (tzw. business number). Składa się on z sekwencji 9 cyfr, liter „RM” i czterocyfrowego kodu na końcu, np. 123456789RM0001, z czego pierwszych 9 cyfr identyfikuje przedsiębiorstwo, a cztery ostatnie – stanowią dodatkowe oznaczenie lub „subkonto” w ramach przedsiębiorstwa-importera. Jeden importer może mieć wiele (więcej niż jeden) business numbers, jeśli wystąpi o ich nadanie (np. do celów identyfikowania w swojej rachunkowości importu towarów z różnych krajów). Numer powyższy

nadawany jest przedsiębiorstwom prowadzącym import do Kanady lub równocześnie importującym i eksportującym towary.

Uzyskanie przewidzianych prawem zezwoleń jest niezbędne dla niektórych kategorii produktów. W tym zakresie CBSA zaleca konsultacje z poszczególnymi właściwymi instytucjami rządowymi, np.:

− żywność: Canadian Food Inspection Agency (Kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności - CFIA).

Np. w Sekcji E przewodnika na stronie http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s23c6

jest mowa m.in. o żywności w zalewie w hermetycznie zamkniętych pojemnikach (ang. Low Acid Foods in Hermetically Sealed Containers)

− sprzęt elektroniczny – Industry Canada (kanadyjskie federalne Ministerstwo Przemysłu),

− wyroby skórzane – Environment Canada (Ministerstwo Środowiska),

− produkty ochrony zdrowia, sprzęt medyczny i wszelkie inne produkty mające bezpośredni kontakt z ludzkim ciałem – Health Canada (Ministerstwo Zdrowia).

Pełna lista ministerstw i służb państwowych kontrolujących obrót poszczególnymi produktami dostępna jest w tzw. memorandum D-19 (dostępne na stronach internetowych CBSA: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19-eng.html

CBSA zaleca również skonsultowanie listy produktów, których import na teren Kanady jest zakazany (np. używane materace łóżkowe). Lista ta jest dostępna w Memorandum D-9 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d9-eng.html

CFIA kontroluje również palety drewniane i inne opakowania z drewna, służące przywozowi na teren Kanady importowanych towarów, pod kątem spełniania wymogów fitosanitarnych. Ich niespełniane może być powodem niewpuszczenia importowanego towaru na teren Kanady.

Ad. 2: cło i inne opłaty nalicza się od kwoty wartości towaru dostarczonego na teren Kanady („amount paid up to the place of direct shipment”). CBSA zwraca szczególną uwagę na obowiązek właściwego przyporządkowania przez importera kodu z kanadyjskiej taryfy celnej (np. 9401.30.10.10 – metalowe krzesła obrotowe do użytku domowego z regulowaną wysokością). Pierwszych sześć cyfr kodu jest zgodnych z systemem HS Światowej Organizacji Celnej, ostatnie cztery stanowią dodatkowe cyfry dodane w kanadyjskich przepisach na potrzeby urzędu statystycznego Statistics Canada.

Kanadyjska taryfa celna jest dostępna na stronie http://cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/menu-eng.html i regularnie aktualizowana. Obowiązkiem importera produktów na teren Kanady jest wypełnienie i dostarczenie do CBSA odpowiedniej deklaracji celnej (Customs declaration B3) oraz w szczególności odpowiednie zaklasyfikowanie towaru, który podlega ocleniu. Deklarowanym importowanym towarom nadawany jest 10-cyfrowy kod celny znajdujący się w taryfie celnej, z którego pierwszych 6 cyfr jest zgodnych ze zharmonizowanym systemem (HS) Światowej Organizacji Celnej (World Customs Organization), zaś ostatnie 4 – dodatkowo określone przez Kanadę na potrzeby statystyczne Statistics Canada. Kody celne powinny być deklarowane przez importera niezależnie od tego, czy i jaki kod towaru umieścił eksporter na wystawionej fakturze. Za poprawne zaklasyfikowanie i zadeklarowanie towarów importowanych do Kanady całkowicie odpowiada importer kanadyjski. W przypadku błędnego zaklasyfikowania towaru, importer może skorygować deklarację celną w terminie 90 dni. W przypadku błędów w deklaracjach celnych importerów wykrywanych przez CBSA, Agencja może nakładać na nich kary finansowe.

Towarom eksportowanym z Kanady również nadawane są odpowiednie kody w deklaracji eksportera. Kody te są ośmiocyfrowe, z których pierwszych sześć cyfr jest zgodna z systemem zharmonizowanym HS, natomiast ostatnie dwie (siódma i ósma cyfra) – określone przez władze kanadyjskie na potrzeby statystyczne. W związku z tym kody tych samych towarów, w zależności od tego czy podlegają importowi do Kanady, czy eksportowi poza jej terytorium, mogą się różnić.

Importerzy i eksporterzy w Kanadzie są zobowiązani do przechowywania dokumentacji celnej dotyczącej poszczególnych dostaw (importu) lub wysyłek towarów (eksportu) przez 6 lat.

W celu ułatwienia stosowania przepisów CBSA prowadzi bezpłatną linię telefoniczną poprzez którą można uzyskać porady lub informacje dotyczące taryfy celnej tzw. Border Information System http://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/bis-sif-eng.html

Calls within Canada +1-800-431-9999

Calls outside Canada + 1-204-983-3500 or +1-506-636-5064

Cło płacone jest przez importera według kraju pochodzenia towaru – kanadyjska taryfa celna przewiduje niższe, preferencyjne stawki celne w przypadku towarów z krajów, z którymi zawarła umowy dotyczące handlu lub krajów uznanych jako o szczególnej sytuacji gospodarczej.

Zastosowanie preferencyjnej stawki celnej uzależnione jest od łącznego spełnienia dwóch warunków:

− dołączenia certyfikatu pochodzenia towaru (na zewnątrz opakowania towaru, w sposób łatwo dostępny dla agentów celnych. Umieszczenie certyfikatu wewnątrz opakowania nie jest honorowane przez kanadyjskich celników);

− bezpośredniej dostawy z kraju pochodzenia do Kanady (Kanada ma być pierwszym krajem w którym towar wprowadzany jest do obrotu gospodarczego).

Inne opłaty i podatki, jakimi są obkładane towary to: GST (federalny podatek od sprzedaży), akcyza i opłaty antydumpingowe. CBSA rozróżnia import na cele osobiste (personal – importer wówczas płaci podatki GST i PST tj. zarówno federalny, jak i prowincjonalny podatek od sprzedaży/albo HST, jeśli występuje w tej prowincji) i na cele handlowe (commercial – importer płaci tylko GST).

W ramach procedur importu zwraca się uwagę również na odpowiednie etykietowanie oraz oznaczanie kraju pochodzenia. Etykietowanie oznacza przede wszystkim podanie składników lub składu produktu, w języku angielskim oraz j. francuskim i weryfikowane jest przez CFIA (w przypadku żywności) lub Competition Bureau (informacja w linku na początku informacji). Oznaczenie kraju pochodzenia regulowane jest z kolei przez przepisy wydawane przez CBSA i oznacza podanie nazwy kraju pochodzenia produktu, do wyboru – w języku angielskim lub jęz. francuskim.

Ad. 3: w celu odprawienia towaru w CBSA importer wypełnia deklarację celną B3 oraz zobowiązany jest dostarczyć wraz z nią, do właściwego oddziału CBSA następujące dokumenty:

− fakturę, zezwolenie (jeśli wymagane przy danym towarze), certyfikat pochodzenia (oryginały lub kopie);

− list przewozowy w oryginale (ang. bill of lading).

Jaką witaminę D w krop...

Witamina D to jedna z witamin, którą należy codziennie suplementować w okresie jesienno-zimowym, ...
Polska - SZCZECIN 2021-12-08 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Jaka witamina D dla dzieci

Zdrowie naszych dzieci jest dla nas niezwykle ważne, dlatego już od pierwszych chwil życia dbamy ...
Polska - SZCZECIN 2021-12-08 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert