This offer does not constitute trade information
Company address who announced the tender
KATARZYNA GOŁĄBEK-KOCOŃ
57-220 ZIĘBICE,
WIGAŃCICE 9 M2 ,
Poland
Contact person
Tomasz Kocoń
tomasz.kocon@chemiakth.pl
Phone: 693235253


www.chemiakth.pl

We are looking for representatives and retail customers abroad Poland.

Certifications


  • Deklaracja Zgodności (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 528/2018 oraz 1907/2006, art. 57
  • Deklaracja Zgodności do produkcji zgodnej z EN ISO 9001 i ISO 14001
  • karty charakterystyki
  • SDS karta bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006
  • Raport z badań niemieckiego instytutu higieny i mikrobiologii Dr. Brill + Dr. Steinmann zgodnie z DIN EN 16438:2014

CPV


  • Chemical products
  • Disinfectants
  • Fungicides
  • Screen cleaners

Attachments
Time limit for receipt of offers
25.03.2020
Valid from
27.09.2019
Industries
Possible production volume
100000
The minimum value of the contract
1000.00
Currency
EUR

More offers and tendersindustries: Architektura,Budownictwo,Budownictwo i architektura
date: 12.08.2020 - 08.02.2021  industries: Handel,Architektura,Budownictwo,Budownictwo i architektura
date: 12.08.2020 - 08.02.2021  

See more offers