This offer does not constitute trade information
Company address who announced the tender
Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
53-125 WROCŁAW,
KASZTANOWA 3A ,
Poland
Contact person
Agnieszka Cisowska-Chruścicka
adwokat@cisowskachruscicka.pl
Phone: +48783670348


www.cisowskachruscicka.pl

Kancelaria Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów gospodarczych. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.: - udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta, - sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi, - opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, - sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa - udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa - reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami, - reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także - występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi, - prowadzenie spraw pracowniczych, - windykacja wierzytelności. Stała obsługa prawna firm jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie. Więcej informacji na stronie: https://cisowskachruscicka.pl/obsluga-firm/ W przypadku świadczenia pomocy dla osób indywidualnych zakres działalności obejmuje prawo cywilne z uwzględnieniem prawa rodzinnego: Szczególne doświadczenie zespół Kancelarii adwokackiej uzyskał w takich sprawach rodzinnych jak: - sprawa o rozwód, - sprawa o alimenty, - sprawa o podział majątku, - sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej, - sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej, - sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Więcej informacji na: https://cisowskachruscicka.pl/prawo-rodzinne/

CPV


  • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  • Education and training services
Time limit for receipt of offers
16.05.2019
Valid from
17.11.2018
Industries

More offers and tenders